Kort en krachtig, less is more…

Iemand stelde de vraag hoe hij het best met zijn (voor hem) moeilijke partner om kon gaan. Ik gebruik de Rider Waite tarot nog zelden dezer dagen maar toch moet ik toegeven dat ze goed van antwoord dienen…

Het Rad van fortuin+ de Keizer

Scan_20160117 (4)

Beste,

Kaart X, Het Rad van Fortuin laat nu eenmaal zien dat het lot grillig is met betrekking tot jouw situatie. De ene keer zit je in de lift, de andere keer in vrije val. Zorg dat je tenminste controle en zeggenschap hebt als je/jullie in stijgende lijn zitten (rechts van het rad gaat omhoog, tegen de wijzerzin).

Advertenties

Een interessante vraag+ antwoord.

Vandaag kreeg ik een interessante vraag over een workshop die ik geef (Tarot de Marseille) te Hilversum op 15 oktober. Langs deze weg probeer ik een bevredigend antwoord te geven. Het is een interessante vraag, zondermeer…

De vraagsteller blijft voor privéreden anoniem.

Vraag: 

Beste Björn,

Op de website van de beroepsvereniging voor tarotisten zag ik een workshop die u geeft voorbij komen. Ik wou graag even mailen met een vraag. Ik ben een beginnende tarotist (praktiserend voor andere mensen) en werk bijna standaard met de Rider Waite Tarot, ben begonnen met het Thoth deck. Bij de workshop wordt voornamelijk op het Marseille Deck ingegaan zie ik. 

Wel heb ik een vraag over het Etteilla deck en de ‘authentieke wijze’ zoals omschreven op de website. Als ik bijvoorbeeld kijk bij de magiër die normaliter bekend staat als een kaart voor initiatief en het het toepassen van je talenten, dan zie ik bij de Etteilla interpretatie dat die “Illness” heet (https://supertarot.co.uk/tarot-meanings/0-10/the-magician/). Dat is een heel andere interpretatie. Hoe weet je dat je met de juiste interpretatie te maken hebt? En als het Etteilla spel het originele kaartspel is, slaan dan alle nieuwe interpretaties die daarna komen niet de plank mis? -afgezien dat elk deck natuurlijk zijn eigen kracht heeft-

Ik ben geïnteresseerd mij aan te melden via de beroepsvereniging (als er nog plaats is), maar wou eerst hierover informeren. Met het oog op de toepasbaarheid in mijn tarotpraktijk. De omschrijving van de workshop klinkt wel erg boeiend 😊. En altijd leuk andere tarotisten te ontmoeten. bot15

Met vriendelijke groet!

Antwoord:

Beste I,

Tot spijt van wie het benijdt, moet ik eerst waarschijnlijk een ontgoochelend antwoord geven. De oorspronkelijke Tarot is nooit intentioneel ontworpen om er mee te werken op een manier waarop jij en ik er mee werken. Dit was gewoon een pak speelkaarten waar een reeks geïllustreerde troeven (die jij waarschijnlijk  Grote Arcana noemt) aan toegevoegd zijn. De kaarten zijn oorspronkelijk ontworpen om er een spel mee te spelen, niet meer, niet minder. In verschillende stadstaten op het grondgebied dat wij nu Italië noemen (Milaan, Bologna, Ferrara,..) doken verschillende zogenaamde “Tarotspellen” op. Het aantal kaarten die tot de troeven behoorden varieerden alsook de illustraties.

We kunnen dus nooit spreken over de originele betekenissen van ons Tarotspel, omdat die in feite niet bestaan als dusdanig. MAAR, natuurlijk hebben de tekeningen op de troeven (allegorieën) uiteraard wel een betekenis. Ze zijn immers een verzinnebeelding van religieuze, kosmologische, culturele, folkloristische,…concepten. Deze kunnen we uiteraard wel achterhalen en weten. Dit kan je lezen in Tarot de Marseille Volume 1.

Na een hele tijd is er echter een standaard Tarot ontstaan. Dit is onze aloude Tarot de Marseille. “Standaard” omdat na een paar eeuwen deze illustraties, aantal en volgorde van de troeven I tot XXI+ een “excuse kaart” (LE Mat/dwaas) het meest frequent gebruikt werden en zich ook verder begonnen te verspreiden en overal gedrukt werden. Het enige verschil met de troeven van de Waite die jij gebruikt is dat kaart acht en elf omgekeerd zijn omdat Waite ze wilden laten matchen met de astrologie. Waite veranderde de standaard Marseille Tarot om die te laten rijmen met zijn visie.

Etteilla daarentegen is wel een spel dat gemaakt is voor het kaartleggen zoals wij dat kennen. Hij heeft er dan ook zelf zijn hele toets aan gegeven met betekenissen, waar ik wel eventueel over kan vertellen waar hij ze vandaan heeft, maar dat is nu niet relevant. Waite heeft zich gebaseerd op de afbeeldingen van de Standaard Tarot de Marseille en voor zijn duidingen en methodes zich ook vooral op Etteilla gericht.

De Tarot de Marseille was er al lang voor Etteilla uiteraard, maar ook hij heeft er zich op geïnspireerd.

Etteilla, Waite, Toth, geven hun geheel eigen subjectieve visie over wat deze middeleeuwse allegoriën  in hun ogen, in het kader van hun magische handelingen konden betekenen. Dit strookt zeker regelmatig met de objectieve waarheid maar niet in zijn geheel, geschiedkundig, cultureel, kosmologisch,…

De Tarot de Marseille daarentegen laat toe met zijn rauwe een eenvoudige illustraties echt in te zoomen op deze oorspronkelijke concepten en leent zich tevens perfect voor spontaan ontstane speelse beeldverhalen.

Voor ieder wat wils.

Mvg!

Björn

 

Onze hofkaarten uit de vergeethoek halen

Copyright © uit cursus Tarot de Marseille volume III

Als er een beweging de ware aard van de authentieke cartomantie overschaduwd heeft, is het wel de new age beweging die ontstond in de jaren 1970. De, in de kern niet slecht bedoelde, idee van spirituele revolutie, beïnvloed door allerhande Oosterse filosofie, licht en liefde, universele verbondenheid, maakbaarheidsgedachten enzovoort, hebben de simpele pragmatische werking en gebruiken van weleer opgeslokt. Het is ook in deze periode dat de vele boeken uitkwamen over yoga, boeddhisme of allerhande strekkingen binnen de holistische geneeskunde. Dit als reactie op de heersende tradities op sociaal, ideologisch en religieus vlak. De meeste boeken die uitkwamen sinds die spirituele revolutie, zijn dan ook geschreven vanuit deze typische new age perceptie. Dit heeft ongetwijfeld een grote impact op de “pensée unique”. De cartomantie werd zodanig beschreven om een van de boven genoemde concepten te dienen. Of concepten werden vaak zodanig herschreven, dat men enkel en alleen nog over gevoelszaken of een of andere wazige filosofie vertelde.

Uitspraken als: ‘De tarot dient enkel voor het ontdekken van de ziel, de tarot mag je enkel om advies vragen, de tarot is een psychologische ondersteuning, de tarot…’, waren, en zijn nog steeds, niet uit de lucht.

De tarot kan alles zijn wat jij maar wilt. Jij bepaalt zelf wat je met je kaarten doet en hoe jij er zin aan geeft. Het is wel jammer om zo een polyvalent inzetbaar divinatiesysteem te beperken tot “enkel goed voor x of y”.

Natuurlijk is het prima als je voor jezelf enkel de kaarten raadpleegt om je chakra’s op een lijn te krijgen, gelet op het feit dat je heil ziet in deze leer. En uiteraard is het ook prima om de tarot te raadplegen over jouw vorige levens, gelet op het feit dat je in reïncarnatie gelooft.

Weet hierbij wel dat, wanneer je voor andere mensen de kaarten legt, deze meestal vragen hebben die uit het leven gegrepen zijn. Het gaat dan over onderwerpen zoals liefde, werk, gezondheid en/of kinderen. Je kunt een vraag over die despoot van een baas op jouw werk, niet standaard linken aan het feit dat je iets mispeuterd hebt in een vorig leven en met een negatieve dosis karma te maken hebt. De raadzoekende zal dit maar matig appreciëren, als hij of zij niets heeft met reïncarnatie, bijvoorbeeld. Hij wacht op substantiële antwoorden, of deze nu positief of negatief zijn …

De tarot kan je natuurlijk naar hartenlust bevragen over bovengenoemde zaken, daar kan niets op tegen zijn. Maar laat ons zeker ook niets tegen de substantiële en praktische benadering hebben van de tarot. Je zou dit prachtige kaartspel oneer aan doen.

Wie kan er beter personen representeren dan de hofkaarten in ons pak kaarten? Heel veel zaken in het leven, ten goede of ten kwade, starten bij een bepaald persoon. Het is juist erg verhelderend als je deze met een hofkaart gestalte kan geven.

Wie is de Roy de coupe die zomaar de legging komt opwaarderen? Wie is die aanwezige energieke Cavalier de Baton? En waar gaat hij naartoe?

Het verhaal vertelt zichzelf, als je het toelaat tenminste…

Winnaar 3, TDM maand januari 2017

De derde winnaar van de TDM maand is een heer. Deze beste man heeft een vraag die eigenlijk tweeledig is. Als eerste wil hij graag weten hoe het creatieve project waarmee hij bezig is zou uitdraaien. Ten tweede had hij graag geweten wat hij best zou doen, teneinde dit project zo goed als mogelijk tot zijner tevredenheid af te ronden.

15873095_10154255659794677_1802657357182648471_n

Eerste kaart op tafel is LE DIABLE, XV. Dit is een kaart die het project hoe dan ook zal bemoeilijken door jou te misleiden of op valse gedachten te brengen. Let sowieso op met elke vorm van input die je krijgt van buitenaf of mensen die op een piëdestal gaan staan. LE DIABLE, die belicht immer het slechte pad met zijn fakkel om mensen in bekoring te leiden. Hij laat zijn licht schijnen op l’as de deniers. Dit is de kaart en reeks bij uitstek die staat voor het geld, materiële zaken en winsten. Met zijn andere hand maakt hij een wegwerpgebaar en verdoemt de kaart aan de linkerkant. Hier bevindt zich LAMOVREVX, VI, de kaart van de sociale interactie en het maken van keuzes. Dit doet hij niet zomaar, hij wil immer misleiden om roet in jouw eten te strooien.

Hier haal ik uit, dat als jij jouw focus gaat leggen, puur op het maken van winst, die LE DIABLE jouw voorspiegelt, zal het project geneigd zijn te ontgoochelen. Zoals de REYNE DE COUPE zal het een kwestie zijn van passie, een investering die uit het gevoelsmatige (Coupes) of zelfs een spirituele/ religieuze insteek heeft.

Samengevat: Als je tot doel hebt, met dit project jouw stempel te drukken, door jou gevoel of spiritualiteit uit te drukken (Reyne de coupe) en hiermee contacten te leggen en sociale interactie te winnen zal dit sowieso slagen. Moest je je hoop gezet hebben op grote winsten, zal het wat deze kaarten betreft, op dat vlak tenminste, minder belovend zijn.

Wat goed advies is bij het ontwikkelen van dit project?

15826780_10154255666699677_1879500971991277633_n

Eerste kaart op tafel was LIMPATRICE, III. Deze keizerin zit statig en met haar scepter als symbool van haar macht in haar troon. Zij staat voor de geldende regels die heersen in jouw vakgebied. De REYNE DESPEE, kruist haar zwaard met de scepter van de keizerin. Dit hint naar een gevecht met de gevestigde orde of conventie. De Reyne maakt zich ook ietsje groter als je goed kijkt, het heeft iets van een revolutionaire daad. Een coupe d’etat? De kaart links van LIMPATRICE, de immer desoriënterende MAISON DIEV zegt ook dat je de bestaande structuren (zoals die aanwezig zijn in de oude toren) op zijn grondvesten moet laten daveren. Temeer omdat dit ook iets is wat LIMPATRICE wil beschermen, traditioneel en conventioneel als ze is, slaat ze haar arm beschermend rond het wapenschild van haar rijk, waar zij haar stempel op drukt en zeggenschap heeft.

Samenvatting: wees in dit project alles behalve conventioneel om het tot een succes te maken. Durf het helemaal anders te doen zoals “het hoort”. Op deze manier zal het jou de meeste tevredenheid en waardering opleveren.

Veel succes met jouw project!

Björn

Filosofie & Tarot deel I

Eudaimonisme…wasdana???

aristoteles (1)

Aristoteles

Dit is de term uitgevonden door de Griekse filosoof Aristoteles (342-322VC). Hij was van mening dat als de mensheid zijn morele verantwoordelijkheid neemt en wijsheid nastreeft in het leven  vanzelf gelukkig wordt. Dit behoudens externe factoren die roet in het eten gooien. Desalniettemin zou dan moreel verantwoord leven alsnog het meeste soulaas brengen en hem of haar zo dicht mogelijk bij het einddoel van gelukzaligheid brengen. Tenslotte wil iedere mens geluk nastreven.

Hij ontwikkelde hiervoor zowaar een “deugdenethiek” (Ethos= karakter in het Grieks). Plato (leerling van Socrates), die leraar van Arestoteles was, had het in zijn werk (Politeia) al over de kardinale deugden. Plato is zonder meer een van de meest invloedrijke denkers in de Westerse filosofie en grondlegger van menig idee of stelling.

De vier kardinale deugden waren: Prudentia (voorzichtigheid/verstandigheid/wijsheid), Iustitia (rechtvaardigheid/rechtschapenheid), Fortitudo (moed/sterkte) en Temperantia (gematigdheid/zelfbeheersing). Door Thomas van Aquino werden deze kardinale deugden tezamen met de drie goddelijke deugden (Fides-geloof, Spes-hoop, Caritas-naastenliefde) tot de zeven deugden van de Katholieke filosofie en moraalleer gerekend.

Aristoteles  werkte de kardinale deugden uit tot een begrijpbaar en toepasbaar ideeënstelsel dat de mens moest toepassen ten einde gelukkig te worden.

In de tweeëntwintig troefkaarten van de “standaard tarot” zitten er zonder enige twijfel drie allegorieën van deze kardinale deugden.

Dit zijn volgende kaarten:

Meerdere kaarten zouden Prudentia (Wijsheid/voorzichtigheid) kunnen uitdrukken via het concept dat zij uitdrukken. Hierover zijn de meningen verschillend.

Mijn favoriete kaart hiervoor is

the-hermit

Het idee van Arestoteles was, dat kennis en wijsheid uit ervaring en empirisch onderzoek en observatie komen. Je zou heel simpel kunnen stellen dat er drie soorten mensen zijn: 1)de idioot, 2)de normale, 3) degene met wijsheid.

De idioot, die maakt een fout en maakt daarna dezelfde fout en blijft dit mogelijks herhalen.

De normale mens, maakt de fout eenmalig, trekt zijn lessen en maakt de fout nooit meer

De persoon met wijsheid, deze heeft geobserveerd wat de idioot en de persoon met kennis gedaan hebben om zelf de fout niet te hoeven maken.

De kerngedachte is hier dus dat teneinde zo goed (gelukkig-)mogelijk te leven men het best lering trekt uit het leven en ervaring van andere mensen, zeker op het vlak van fouten maken, die tot ongeluk leiden of geleid hebben.

Er werd door Arestoteles in de eerste plaats niet zozeer gekeken naar welk gedrag goed of fout was, hij observeerde eerder naar mensen excellent presteerden en ging vervolgens kijken welke goede karaktertrekken (deugden) deze excellente prestaties/toestanden veroorzaakten. Dit was nog niet zozeer de metafysische benadering van de moraalleer, want die kwam pas later. Het ging er louter om, te kijken, welk goed karakter er nodig was om uitmuntend te presteren (de ethiek voor een excellent leven).

Wordt vervolgd…

winnaar reading n°2, week 22-28 juni.

De vraag voor de dame in kwestie was: “Wat kan ik doen om mijn thuissituatie zo goed mogelijk (voor iedereen) op te lossen?”.

Ik zou aanvankelijk gekozen hebben voor de Petit Oracle des Dames, maar kon me niet bedwingen de Tarot de Marseille hiervoor te gebruiken, hopelijk kan je mij deze vrijpostigheid vergeven…

Het antwoord van de kaarten:

LE MAT+ROY D’EPEE+XI LA FORCE+XXI LE MONDE

20150625_211920-1

De eerste kaart die op tafel kwam was XI LA FORCE, deze is de middeleeuwse allegorie van de kardinale deugd “Fortitudo”. Jij zal ten einde jouw thuissituatie zo harmonieus (voor iedereen) mogelijk op te lossen “Fortitudo” moeten tonen. Deze deugd wijst op het hebben van moed en kracht, ook al zal die af en toe van ver moeten komen. Het uitpakken met kracht is echter niet de bedoeling, je ziet dat de dame op kaart XI de Leeuw zijn muil toe weet te houden zonder krachtinspanning, “met zachte hand”, doch wetende wat ze doet en wil. Anderzijds betekent “Fortitudo” ook dat je jouw dierlijke lusten zal moeten bedwingen ten einde de harmonie te bewaren, dit gaat dan om woede die naar buiten wil. De Roy D’EPEE (koning van zwaarden) zit steeds defensief op zijn troon, dit is een energie waar jij mee te kampen hebt (daar waar je “Fortitudo” moet tonen). De Roy D’EPEE brengt ook een energie van overdreven rationaliteit die weinig rekening houdt met gevoelens en sentimentele waarde in jouw situatie. Dit kan voor jou voelen alsof je een mes in de rug krijgt (Het mes van de Roy in de rug van La Force). Omdat LE MAT een allegorie is van dwaasheid, die recht naar deze Roy loopt, is deze  complexe energie ook nog eens vaak irrationeel (kan plots omspringen), wat het extra moeilijk maakt voor jou en weer “Fortitudo” vereist. LE MONDE is de kaart van welslagen, dat je kan bereiken door “Fortitudo”. Als je dit doet, wordt je weer de centrale figuur in jouw eigen leven en ook ergens de centrale figuur voor de gezinsleden rondom jouw (de figuren rond de dansende dame). Als je de kijkrichting volgt van de dame en de richting van de muil van de leeuw, kom je recht in het gezicht uit de dansende dame in de lauwerkrans op kaart XXI LE MONDE. Dit wil zeggen dat je wel moet laten merken dat je bereidt bent tot meewerken (zachte hand van de leeuw) en soepel bent, maar dat dit zeker zijn grenzen heeft. Je bent een sterke vrouw, heb de moed dit uit te dragen. Kijk diegene die hiertegen in moest gaan, recht in de ogen en sluit deze persoon figuurlijk “de muil”.

In de foto hieronder zie je de kijkrichting in close up en hoe die recht in het gezicht uitkomt van de dansende persoon.

Veel succes en veel FORTITUDO!

Laat je niet kisten, sta op je strepen.

20150626_093922

Expirementeel met tarot.

Nodig voor deze kaartlegging :

• De Tarot.
• Pen en papier.

Stap 1 Voorbereiding.
• We schrijven op papier van 0 tot 22, de Grote Arcana op volgorde. Startend bij de Dwaas, eindigend bij de Wereld. Het is belangrijk dat je voldoende ruimte laat om zo meteen naast elke kaart een steekwoord te schrijven.

Stap 2 Grote Arcana.
• We zorgen ervoor dat de 22 Grote Arcana apart worden gelegd.
• Je hebt nu een stapel van 22 Grote Arcana en 56 Kleine Arcana.

Stap 3 Schudden of een waaier
• We schudden beide stapels heel goed, ze blijven apart!
• Je kan er eventueel voor kiezen om beide stapels uit te waaieren.
• De afbeelding van de kaarten blijft ten alle tijden onzichtbaar.

Wat is de bedoeling?

We gaan zo meteen een kaart trekken uit de Grote Arcana (stapel of waaier), je schrijft op je blad binnen de vijf seconden het eerste steekwoord dat in je hoofd opkomt, naast de corresponderende kaart.
De Kaart die je getrokken hebt leg je apart op een stapeltje.
Dit doe je totdat de stapel Grote Arcana helemaal op is, en je blad helemaal ingevuld.

Het is belangrijk dat je niet te lang nadenkt en spontaan antwoordt.
Er is geen fout of juist antwoord!
Je zal merken dat de steekwoorden die je hebt ingevuld het midden houden tussen verankerde algemene betekenissen en spontane verrassende associaties.

lijst woordassociatiesIn dit voorbeeld zie je mijn associaties.

0.   Dwaas,mafkees .
1.   Magiër, trukken van de foor.
2.   Hogepriesteres, studie.
3.   Keizerin, genot.
4.   Keizer, controle.
5.   Hogepriester, fatsoen.
6.   Geliefden, keuze.
7.   Zegewagen, slagen.
8.   Kracht, focus.
9.   Kluizenaar, werk.
10. Rad van fortuin, “chance” (geluk).
11. Gerechtigheid, loon naar werken.
12. Gehangene, opoffering.
13. Dood, achterlaten.
14. Matigheid, gas terug nemen.
15. Duivel, ketens.
16. Toren, angst.
17. Ster, opbouw.
18. Maan, schijn.
19. Zon, vreugde.
20. Oordeel, wakker worden.
21. Wereld, succes.

Het is op zich altijd al interessant om je associaties eens na te lezen, vooral diegene die je anders nooit rechtstreeks aan een bepaalde kaart zou linken.
Op het moment dat ik de steekwoorden opschreef, was “werk” het eerste dat me inviel bij de kluizenaar. Aangezien ik op dat moment heel erg druk bezig was met projecten was ik een kluizenaar, zag ik weinig mensen, was er geen tijd voor een partijtje tennis en zat ik uren alleen aan de pc.

Stap 4 Grote Arcana op volgorde leggen.

kaartleggen grote en kleine arcana

Stap 5 Kleine Arcana toevoegen.
Je kiest willekeurig 22 Kleine Arcana en legt deze bovenop de Grote Arcana.

Als je geen 2 verschillende formaten hebt zoals op de foto, kan je ze ook gewoon op elkaar leggen of je legt 2 leggingen van 22 kaarten naast elkaar.

Stap 6 De kaarten lezen.
Je leest nu de Kleine Arcana in verhouding met de numerieke positie van de 22 Grote Arcana.
Je kan zelf kiezen of dit een advies, een boodschap of een waarschuwing is.

Deze legging gaf voor mij veel inzicht in een project waar ik mee bezig ben, je kan ze aanwenden voor een gerichte vraag of ze gewoon lezen.

Enkele voorbeelden uit mijn legging.

De Keizer (controle, op mijn lijst steekwoorden) + vier van pentakels.
Dit wilde de voor mij in deze situatie zeggen dat ik controle moest houden en niets mocht prijs geven.
De Duivel (geketend, op mijn lijst steekwoorden)+ 3 van pentakels.
Dit wilde voor mij in deze situatie zeggen dat ik geketend was aan vakmanschap, dat de ogen op mij gericht waren.
De Toren (angst, op mijn lijst steekwoorden)+ 2 van zwaarden.
Dit wilde voor mij in deze situatie zeggen, dat ik geen zicht of tast had in deze situatie en dat ik aangewezen ben op mijn gevoel.

Veel succes.

De Vlaamse Tarok Van den Borre 1780

Nee, er staat geen schrijffout. Dit is een verbastering van het Italiaanse Tarocchi. In het begin van de jaren ’80 bracht Cartamundi Turnhout een replica uit van de origineleTarok Van Den Borre 1780. Een leuk detail is dat deze heruitgave gemaakt is met de originele houtblokken. Dit is een tarot uit eigen regionen die in feite niet in je collectie mag ontbreken. Op het eerste zicht kan je merken dat dit spel geïnspireerd is op de Tarot van Marseille. Toch zijn er veel unieke en opmerkelijke zaken te bespeuren die deze Vlaamse tarok zeer speciaal maken.

De Hogepriesteres
tarok-de-hogepriesteres
De Pausin (Hogepriesteres) werd vervangen door Le’Spagnol Capitano Fracasse. Een satirische figuur uit de Franse versie van Commedia dell’arte. Deze kaart krijgt de betekenis van durf, stoutmoedigheid, handelen met felle moed maar ook overschatting mee.
De Hogepriester
tarok-de-hogepriester
De Paus (Hogepriester) werd vervangen door Bacchus, in de Romeinse godsdienst de god van de wijn en daardoor indirect die van de roes en dronkenschap. Deze kaart heeft als betekenis: succes, weldaden en vrede.
De Gehangene
tarok-de-gehangene
Lepen-du (De Gehangene) wordt zeer opmerkelijk afgebeeld, namelijk ondersteboven. Dit kan natuurlijk “een foutje” van de maker geweest zijn, op een wazige maandag. Toch moeten we ook in acht nemen dat Court de Gebelin, een van de vooraanstaande occultisten uit die tijd, de gehangene ook ondersteboven draaide. Dit omdat hij in de koord waarmee de gehangene is opgeknoopt, een slang zag.
 
prudentia
In de standaard tarot zitten 3 van de 4 kardinale deugden uit de oudheid, Fortitudo (Kracht), Uistitia (Gerechtigheid) en Temperantia (Matigheid). Prudentia (wijsheid/voorzichtigheid) wordt symbolisch afgebeeld met een slang en een spiegel.
De Toren
tarok-de-toren
La Maison dieu (De Toren) is vervangen door La Foudre, de Bliksem, die een meer vernietigende betekenis meekrijgt dan het origineel
De Zon
tarok-de-zon
Op Le Soleil (De Zon) zie je een man op een paard. Dit zou wel eens de kaart zijn waar Pamela Coleman Smit zich op heeft gebaseerd in haar versie van De Zon. In de Marseille traditie staan er twee kinderen op deze kaart onder een stralende zon.