Legging “de Zeven” Tarok vd Borre

46943647_1481839228617596_2468079068038299648_n

In het instructieboekje van de Vlaamse Tarok Vd Borre staat dat we eerst de kleine troeven (de speelkaarten) per reeks (Epees, Batons, Coupes& Deniers)bij elkaar moeten brengen en in vier stapels verdelen (zie foto boven). De 22 grote troeven dienen ook apart gelegd te worden. We hebben dus 4 reeksen van 14 + 21 troefkaarten. 5 stapeltjes maw.

Bij een traditionele legging dienen we de volgende reeks te raadplegen. Batons= voor werk en alle zaken waar creatie en scheppingsdrang bij komt te kijken. Voor geldzaken= Deniers, voor de liefde= Coupes en voor alle tegenslagen= Epees.

In het voorbeeld hebben we een vraag over werk en het gunstige perspectief daar op. Hiervoor nemen we het stapeltje van 14 Batons en schudden het goed door elkaar.

46636029_732714520429040_2752985049308594176_n

Vervolgens leggen we willekeurig (na het schudden van de 14 Batons) 4 kaarten op tafel. Je mag ze uiteraard ook uitwaaieren en zo trekken, zonder ze uit het pak te delen. De overige 10 Batons leg je terzijde (zie boven).

47047996_370998940333367_221433898008051712_n

Dan schud je de 22 grote troeven (met de hoofdvraag indachtig uiteraard). 7 kaarten van deze reeks  leg je op tafel, uit het pak of uit een waaier…(Zie boven).

Daarna haal je nog 3 kaarten van de 7 geselecteerde kaarten weg, zodat er nog 3 over blijven…(zie hier onder).

46782232_1024478264391270_1971151820042534912_n

Draai nu de kaarten om…

46767518_1609401232536528_6888422730060791808_n

De eerste (uiterst linkse) kaart van de kleine troeven= het begin (mbt de vraag)

De tweede kaart= de climax (in deze context van de vraag)

De derde kaart= de mogelijk hinderpalen

De vierde kaart= de eindbestemming, waar eindigt dit?

De onderste lijn grote troeven

Kaart links= de invloeden op het verleden

Kaart midden= de invloeden op de hedendaagse situatie (mbt de vraag)

Kaart rechts= de invloed op de toekomst

Boodschap in de kaarten=

In het begin heeft de raadzoekende moeten opletten met “ijdele” projecten en de zelfzucht van de mensen die te maken hadden met dit levensgebied (Valet de Baton) ondanks dit alles was de invloed van LE SOLEIL XIX aanwezig en zijn er ook substantiële successen en overwinningen geboekt in het verleden.

De climax van het bereik van dit levensgebied zal zijn dat de raadzoekende zal concluderen dat het ondernemen vruchtbaar zal zijn en tevens ook duurzaam eenmaal hij/zij zover is. XIII laat zien dat er een grote Tabula rasa bezig is op dit levensgebied er zal zich een hele hoop ten goede gaan ontwikkelen, dit beloven immers de 9BATONS.

De raadzoekende moet in het bijzonder uitkijken naar een vrouw in de gedaante van de Reyne des BATONS. Dit vrouwmens is belangrijk in het behalen van de doelen. De eindbestemming zal zijn dat de raadzoekende zijn creatieve talenten ten goede benut heeft en dit op een lonende manier heeft weten uit te spelen. Dit zal echter wel met onzekere periodes gepaard gaan (XVII)

Succes is verzekerd maar het is geen weg over rozen, zoveel is duidelijk….

 

 

 

 

Kort en krachtig, less is more…

Iemand stelde de vraag hoe hij het best met zijn (voor hem) moeilijke partner om kon gaan. Ik gebruik de Rider Waite tarot nog zelden dezer dagen maar toch moet ik toegeven dat ze goed van antwoord dienen…

Het Rad van fortuin+ de Keizer

Scan_20160117 (4)

Beste,

Kaart X, Het Rad van Fortuin laat nu eenmaal zien dat het lot grillig is met betrekking tot jouw situatie. De ene keer zit je in de lift, de andere keer in vrije val. Zorg dat je tenminste controle en zeggenschap hebt als je/jullie in stijgende lijn zitten (rechts van het rad gaat omhoog, tegen de wijzerzin).

Een interessante vraag+ antwoord.

Vandaag kreeg ik een interessante vraag over een workshop die ik geef (Tarot de Marseille) te Hilversum op 15 oktober. Langs deze weg probeer ik een bevredigend antwoord te geven. Het is een interessante vraag, zondermeer…

De vraagsteller blijft voor privéreden anoniem.

Vraag: 

Beste Björn,

Op de website van de beroepsvereniging voor tarotisten zag ik een workshop die u geeft voorbij komen. Ik wou graag even mailen met een vraag. Ik ben een beginnende tarotist (praktiserend voor andere mensen) en werk bijna standaard met de Rider Waite Tarot, ben begonnen met het Thoth deck. Bij de workshop wordt voornamelijk op het Marseille Deck ingegaan zie ik. 

Wel heb ik een vraag over het Etteilla deck en de ‘authentieke wijze’ zoals omschreven op de website. Als ik bijvoorbeeld kijk bij de magiër die normaliter bekend staat als een kaart voor initiatief en het het toepassen van je talenten, dan zie ik bij de Etteilla interpretatie dat die “Illness” heet (https://supertarot.co.uk/tarot-meanings/0-10/the-magician/). Dat is een heel andere interpretatie. Hoe weet je dat je met de juiste interpretatie te maken hebt? En als het Etteilla spel het originele kaartspel is, slaan dan alle nieuwe interpretaties die daarna komen niet de plank mis? -afgezien dat elk deck natuurlijk zijn eigen kracht heeft-

Ik ben geïnteresseerd mij aan te melden via de beroepsvereniging (als er nog plaats is), maar wou eerst hierover informeren. Met het oog op de toepasbaarheid in mijn tarotpraktijk. De omschrijving van de workshop klinkt wel erg boeiend 😊. En altijd leuk andere tarotisten te ontmoeten. bot15

Met vriendelijke groet!

Antwoord:

Beste I,

Tot spijt van wie het benijdt, moet ik eerst waarschijnlijk een ontgoochelend antwoord geven. De oorspronkelijke Tarot is nooit intentioneel ontworpen om er mee te werken op een manier waarop jij en ik er mee werken. Dit was gewoon een pak speelkaarten waar een reeks geïllustreerde troeven (die jij waarschijnlijk  Grote Arcana noemt) aan toegevoegd zijn. De kaarten zijn oorspronkelijk ontworpen om er een spel mee te spelen, niet meer, niet minder. In verschillende stadstaten op het grondgebied dat wij nu Italië noemen (Milaan, Bologna, Ferrara,..) doken verschillende zogenaamde “Tarotspellen” op. Het aantal kaarten die tot de troeven behoorden varieerden alsook de illustraties.

We kunnen dus nooit spreken over de originele betekenissen van ons Tarotspel, omdat die in feite niet bestaan als dusdanig. MAAR, natuurlijk hebben de tekeningen op de troeven (allegorieën) uiteraard wel een betekenis. Ze zijn immers een verzinnebeelding van religieuze, kosmologische, culturele, folkloristische,…concepten. Deze kunnen we uiteraard wel achterhalen en weten. Dit kan je lezen in Tarot de Marseille Volume 1.

Na een hele tijd is er echter een standaard Tarot ontstaan. Dit is onze aloude Tarot de Marseille. “Standaard” omdat na een paar eeuwen deze illustraties, aantal en volgorde van de troeven I tot XXI+ een “excuse kaart” (LE Mat/dwaas) het meest frequent gebruikt werden en zich ook verder begonnen te verspreiden en overal gedrukt werden. Het enige verschil met de troeven van de Waite die jij gebruikt is dat kaart acht en elf omgekeerd zijn omdat Waite ze wilden laten matchen met de astrologie. Waite veranderde de standaard Marseille Tarot om die te laten rijmen met zijn visie.

Etteilla daarentegen is wel een spel dat gemaakt is voor het kaartleggen zoals wij dat kennen. Hij heeft er dan ook zelf zijn hele toets aan gegeven met betekenissen, waar ik wel eventueel over kan vertellen waar hij ze vandaan heeft, maar dat is nu niet relevant. Waite heeft zich gebaseerd op de afbeeldingen van de Standaard Tarot de Marseille en voor zijn duidingen en methodes zich ook vooral op Etteilla gericht.

De Tarot de Marseille was er al lang voor Etteilla uiteraard, maar ook hij heeft er zich op geïnspireerd.

Etteilla, Waite, Toth, geven hun geheel eigen subjectieve visie over wat deze middeleeuwse allegoriën  in hun ogen, in het kader van hun magische handelingen konden betekenen. Dit strookt zeker regelmatig met de objectieve waarheid maar niet in zijn geheel, geschiedkundig, cultureel, kosmologisch,…

De Tarot de Marseille daarentegen laat toe met zijn rauwe een eenvoudige illustraties echt in te zoomen op deze oorspronkelijke concepten en leent zich tevens perfect voor spontaan ontstane speelse beeldverhalen.

Voor ieder wat wils.

Mvg!

Björn

 

Onze hofkaarten uit de vergeethoek halen

Copyright © uit cursus Tarot de Marseille volume III

Als er een beweging de ware aard van de authentieke cartomantie overschaduwd heeft, is het wel de new age beweging die ontstond in de jaren 1970. De, in de kern niet slecht bedoelde, idee van spirituele revolutie, beïnvloed door allerhande Oosterse filosofie, licht en liefde, universele verbondenheid, maakbaarheidsgedachten enzovoort, hebben de simpele pragmatische werking en gebruiken van weleer opgeslokt. Het is ook in deze periode dat de vele boeken uitkwamen over yoga, boeddhisme of allerhande strekkingen binnen de holistische geneeskunde. Dit als reactie op de heersende tradities op sociaal, ideologisch en religieus vlak. De meeste boeken die uitkwamen sinds die spirituele revolutie, zijn dan ook geschreven vanuit deze typische new age perceptie. Dit heeft ongetwijfeld een grote impact op de “pensée unique”. De cartomantie werd zodanig beschreven om een van de boven genoemde concepten te dienen. Of concepten werden vaak zodanig herschreven, dat men enkel en alleen nog over gevoelszaken of een of andere wazige filosofie vertelde.

Uitspraken als: ‘De tarot dient enkel voor het ontdekken van de ziel, de tarot mag je enkel om advies vragen, de tarot is een psychologische ondersteuning, de tarot…’, waren, en zijn nog steeds, niet uit de lucht.

De tarot kan alles zijn wat jij maar wilt. Jij bepaalt zelf wat je met je kaarten doet en hoe jij er zin aan geeft. Het is wel jammer om zo een polyvalent inzetbaar divinatiesysteem te beperken tot “enkel goed voor x of y”.

Natuurlijk is het prima als je voor jezelf enkel de kaarten raadpleegt om je chakra’s op een lijn te krijgen, gelet op het feit dat je heil ziet in deze leer. En uiteraard is het ook prima om de tarot te raadplegen over jouw vorige levens, gelet op het feit dat je in reïncarnatie gelooft.

Weet hierbij wel dat, wanneer je voor andere mensen de kaarten legt, deze meestal vragen hebben die uit het leven gegrepen zijn. Het gaat dan over onderwerpen zoals liefde, werk, gezondheid en/of kinderen. Je kunt een vraag over die despoot van een baas op jouw werk, niet standaard linken aan het feit dat je iets mispeuterd hebt in een vorig leven en met een negatieve dosis karma te maken hebt. De raadzoekende zal dit maar matig appreciëren, als hij of zij niets heeft met reïncarnatie, bijvoorbeeld. Hij wacht op substantiële antwoorden, of deze nu positief of negatief zijn …

De tarot kan je natuurlijk naar hartenlust bevragen over bovengenoemde zaken, daar kan niets op tegen zijn. Maar laat ons zeker ook niets tegen de substantiële en praktische benadering hebben van de tarot. Je zou dit prachtige kaartspel oneer aan doen.

Wie kan er beter personen representeren dan de hofkaarten in ons pak kaarten? Heel veel zaken in het leven, ten goede of ten kwade, starten bij een bepaald persoon. Het is juist erg verhelderend als je deze met een hofkaart gestalte kan geven.

Wie is de Roy de coupe die zomaar de legging komt opwaarderen? Wie is die aanwezige energieke Cavalier de Baton? En waar gaat hij naartoe?

Het verhaal vertelt zichzelf, als je het toelaat tenminste…

Droeftoeters en pseudo-intelectuelen///Tarotist= snobist?

Aangezien ik de laatste tijd steeds meer vragen krijg over “de Tarot” is de tijd meer dan rijp om er kort, doch gevat, iets over te vertellen. De grote gemene deler aan informatie op het net of in boeken is er dan ook vooral op gespeeld om de vermeende waarheid over deze achtenzeventig kaarten deftig te verdraaien. Dit spelen met de authenticiteit en feitelijkheid van de ware informatie heeft natuurlijk een hoop voordelen. Meestal staat het commerciële voordeel voorop, edoch kan het ook makkelijk ingezet worden om het niet hebben van parate kennis over het onderwerp te maskeren.

9066qp

Volgens vele bronnen, zou je met de Tarot geen toekomst kunnen voorspellen;…

Dit is zo ongeveer de grootste misvatting die er bestaat over deze kaarten. Natuurlijk kan je er de toekomst mee voorspellen, dit is immers al zo vaak gedaan en bewezen.

Ik ben nogal non-conformistisch ingesteld en speld mezelf niet graag een label op. Desalniettemin ben ik ook “een Tarotist”, omdat ik veelvuldig en graag gebruik maak van deze fascinerende kaarten. Los daarvan verdiep ik me in middeleeuwse kunst en folklore teneinde de symboliek van de 22 troeven (in zijn originele concept) te proberen begrijpen.

Ergerlijke uitspraken voor mij persoonlijk zijn= ” Tarot is er om inzicht in jezelf te krijgen”, “Tarot is om je te ondersteunen in je spirituele pad”, “Tarot…blablabla.

cut-the-crap

Eerst en vooral, een beetje helderheid.

Het enigste wat de Tarot per terminologie en 100% zeker is= een spel kaarten om een spel mee te spelen…niet meer, niet minder. Dat is wat het zeker is!

Ik ben er wel mee akkoord dat de Tarot EVENTUEEL (moest je dat zo willen invullen) kan dienen om inzicht in jezelf te krijgen of EVENTUEEL (moest je dat zo willen invullen) jou kan ondersteunen op je spirituele pad of bij persoonlijke groei, of zowaar meditatie.

De Tarot is een spel kaarten waarmee je EVENTUEEL (naast een spel mee spelen) mee kan devineren (= van oudsher de wil van de goden achterhalen). Hoe je dat doet, met welke vraag (toekomst/inzicht/advies/…) zal het verschil niet maken in absurditeit.

Wat ik wel weet te appreciëren bij de gemiddelde tarotist, is dat ze wat mij betreft met meer verstand en integriteit voor zichzelf en de raadzoekende werken. Maar ik heb dit verstand ook al vaak zien ontpoppen tot pseudo-intellectuele prietpraat.

Het zou zogenaamd niet ethisch of constructief zijn om de toekomst te weten. Dit zal sowieso altijd situatieafhankelijk zijn in de praktijk. Ik leg de kaarten op vraag van de vrager, het is hij of zij die de gevolgen moet inschatten van de informatie die uit de kaarten gelezen zal worden.

Het is daarom ook complete nonsens om te geloven dat je geen slecht advies of raad kan geven toch? Wat wel altijd erg grappig is, is het feit dat zich vele tarotisten zich volledig distantiëren van het voorspellen (dat is hun goed recht trouwens!). Toch hebben zij niet door, dat ook het zeggen van hoe iemand zich best zou opstellen of wat best iemands mindframe is OOK een voorspelling is.

Ben ik dan zo een voorvechter voor het voorspellen? Neen, niet direct, ik ben een voorvechter voor het zoeken naar wijsheid middels een orakel, op welke manier dan ook. Als iemand echt graag weet wat er gaat gebeuren, probeer ik dat voor deze persoon te achterhalen. Voor alle duidelijkheid, de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik geen garantie kan geven in de juistheid van de voorspelling, dat zal de toekomst uitwijzen. Het mooie hieraan is wel de lakmoesproef…Het gebeurt, of het gebeurt niet…en hierop wordt je gequoteerd en vervolgens goed of slecht bevonden.

Wat dat betreft spelen de adviesgevers en innerlijke groeiers wel op een veel veiliger terrein (geen verwijt). Maar hier is geen lakmoesproef. En het klopt altijd, omdat het tegendeel nooit bewezen wordt of kan worden.

Mijn gedacht= weeg cartomantie niet constant in de schaal van waar of niet waar, het zal jou enkel ontgoochelen. Weeg het in de schaal van nut;…

Maar AUB, zwaanst na nie hé!

ace_of_spades_canvas_wall_plaque

 

Filosofie & Tarot deel I

Eudaimonisme…wasdana???

aristoteles (1)

Aristoteles

Dit is de term uitgevonden door de Griekse filosoof Aristoteles (342-322VC). Hij was van mening dat als de mensheid zijn morele verantwoordelijkheid neemt en wijsheid nastreeft in het leven  vanzelf gelukkig wordt. Dit behoudens externe factoren die roet in het eten gooien. Desalniettemin zou dan moreel verantwoord leven alsnog het meeste soulaas brengen en hem of haar zo dicht mogelijk bij het einddoel van gelukzaligheid brengen. Tenslotte wil iedere mens geluk nastreven.

Hij ontwikkelde hiervoor zowaar een “deugdenethiek” (Ethos= karakter in het Grieks). Plato (leerling van Socrates), die leraar van Arestoteles was, had het in zijn werk (Politeia) al over de kardinale deugden. Plato is zonder meer een van de meest invloedrijke denkers in de Westerse filosofie en grondlegger van menig idee of stelling.

De vier kardinale deugden waren: Prudentia (voorzichtigheid/verstandigheid/wijsheid), Iustitia (rechtvaardigheid/rechtschapenheid), Fortitudo (moed/sterkte) en Temperantia (gematigdheid/zelfbeheersing). Door Thomas van Aquino werden deze kardinale deugden tezamen met de drie goddelijke deugden (Fides-geloof, Spes-hoop, Caritas-naastenliefde) tot de zeven deugden van de Katholieke filosofie en moraalleer gerekend.

Aristoteles  werkte de kardinale deugden uit tot een begrijpbaar en toepasbaar ideeënstelsel dat de mens moest toepassen ten einde gelukkig te worden.

In de tweeëntwintig troefkaarten van de “standaard tarot” zitten er zonder enige twijfel drie allegorieën van deze kardinale deugden.

Dit zijn volgende kaarten:

Meerdere kaarten zouden Prudentia (Wijsheid/voorzichtigheid) kunnen uitdrukken via het concept dat zij uitdrukken. Hierover zijn de meningen verschillend.

Mijn favoriete kaart hiervoor is

the-hermit

Het idee van Arestoteles was, dat kennis en wijsheid uit ervaring en empirisch onderzoek en observatie komen. Je zou heel simpel kunnen stellen dat er drie soorten mensen zijn: 1)de idioot, 2)de normale, 3) degene met wijsheid.

De idioot, die maakt een fout en maakt daarna dezelfde fout en blijft dit mogelijks herhalen.

De normale mens, maakt de fout eenmalig, trekt zijn lessen en maakt de fout nooit meer

De persoon met wijsheid, deze heeft geobserveerd wat de idioot en de persoon met kennis gedaan hebben om zelf de fout niet te hoeven maken.

De kerngedachte is hier dus dat teneinde zo goed (gelukkig-)mogelijk te leven men het best lering trekt uit het leven en ervaring van andere mensen, zeker op het vlak van fouten maken, die tot ongeluk leiden of geleid hebben.

Er werd door Arestoteles in de eerste plaats niet zozeer gekeken naar welk gedrag goed of fout was, hij observeerde eerder naar mensen excellent presteerden en ging vervolgens kijken welke goede karaktertrekken (deugden) deze excellente prestaties/toestanden veroorzaakten. Dit was nog niet zozeer de metafysische benadering van de moraalleer, want die kwam pas later. Het ging er louter om, te kijken, welk goed karakter er nodig was om uitmuntend te presteren (de ethiek voor een excellent leven).

Wordt vervolgd…