Mijmeringen over de TDM

thumbnail_IMG_20180522_162022 (1)

In de combinatie van hierboven kan je zien dat LE DIABLE, XV met zijn toorts een pad belicht om de raadzoekende te misleiden. Het pad dat hier belicht wordt, is er één dat iemand maant een stok op te nemen, letterlijk of figuurlijk…De misleiding gaat er onder andere uit kunnen bestaan dat hij/zij die opgenomen stok niet goed kan hanteren…hij/zij zou hierdoor falen en LE DIABLE weet en wil dit…

thumbnail_IMG_20180522_161835

Dezelfde kaarten omgekeerd laat een tafereel zien waarbij iemand een stok opneemt om het kwade te bekampen. Hij wordt door LE DIABLE vervloekt met zijn rechterhand (daar waar LE PAPE, V, met zijn rechterhand de kaart rechts van hem zegent, vervloekt de Duivel links). Een confrontatie is nakende…

Advertenties

Mijmeringen over de TDM

Dit jaar zal mijn boek over de Tarot en het lezen daarvan uitkomen. Het zal gebaseerd zijn op de Tarot de Marseille. In het boek zal je leren dat de kaarten op verschillende manieren met je kunnen communiceren. Via de symboliek of via hun beeldverhaal, maar ook ooit door beiden tezelfdertijd.

IMG_20180522_162602

Op de legging hierboven zie je simpel weg meerdere mensen die in dezelfde situatie afhankelijk zijn van een keuze die gemaakt moet worden. Men kijkt met zijn allen naar het tafereel en de op handen zijnde keuze van VI LAMOVREUX

Le PAPE- suggesties

Een algemene manier om voorbij de Paus te kijken op de afbeelding en te zien wat voor situaties deze kaart onder andere kan voorstellen:

arcane_05

Een situatie waarin iemand het woord voert en zijn denk en bevindingen als regel wil aanpraten. De informatie is praktijk en ervaringsgericht, anders dan bij LA PAPESSE, die stokt op boekenkennis. Een persoon die spreekt vanuit een verheven positie.

La Papesse omgekeerd- suggesties

Een van de vele opties om LA PAPESSE omgekeerd te duiden:

Dit kan staan voor een situatie of persoon die aanneemt of zegt wat in haar boekje staat. Iets wat voor hem of haar een vaste regel is in theorie, volgens het boekje…

arcane_02.jpg

Maar waar in de werkelijkheid de theorie de praktijk niet haalt, hierdoor loop je de kans dat je net als de omgekeerde PAPESSE “overhoop” komt te liggen…

Eerste raadpleging voor 2018, mini-TDM & speelkaarten

Aan de “mini-TDM” vroeg ik: “Wat kun je me adviseren als wijze raad om in acht te nemen in 2018?”

26540264_10155254917954677_980316422_o

V d’Epees+ X de BAtons+ VI de Batons+ XIII+ Cavalier de coupe

Omgekeerde vijven geven volgens het systeem dat ik hanteer onrust. Een omgekeerd zwaardenkaart, daar gaat altijd dreiging vanuit. Dit zwaard dreigt ondanks de solide structuur aan de zijkant en de geweven begrenzing aan de voorkant, door te breken. De X is een kaart van slagen terwijl de VI een kaart van communicatie is. Beiden zijn ze “Batons” dus staan ze voor het element vuur. De XIII laat zien dat er met de grove borstel doorheen gegaan moet om een Cavalier de coupe in de ogen te kijken.

conclususie: Opdat de dreiging niet helemaal doorheen de structuur breekt, om de dam niet te laten breken (X Batons) is er andere communicatie nodig, de Cavalier brengt iets anders en presenteert het lieflijker. Om te slagen in heel wat zaken en te zorgen dat de dreiging minimaal blijft moet ik me in 2018 bekwamen in het beter presenteren, aanbieden en vooral communiceren van zaken. “C’est le ton qui fait la musique”, luid voor mij hier het devies…

26238631_10155254917769677_1989536440_o

Vervolgens vroeg ik aan de speelkaarten wat over de algemene tendens voor 2018.

♦7 is een kaart van succes en welslagen, een goede kaart zonder meer. Ware het niet dat ze gevolgd wordt door de ♠9, een misfortuinlijke kaart, die altijd de nodige zwaarte brengt op de kaart die voorafgaat of eronder ligt. De ♣D, is hoe dan ook een positieve kaart, als persoon maar ook als atmosfeer.

Conclusie: Niet alles zal het welslagen kennen dat de ♦7 normaal zou beloven. Toch zal er genoeg rebound zijn om de werking van de ♠9 te boven te komen. De ♣Dame brengt altijd een glimlach op het gelaat, of door steun of door meevallers. Some you win, some you lose zeker?

26610314_10155254917629677_334884623_o

Deze legging, tenslotte, gaat over een bepaalde situatie in mijn privéleven. Wat mag ik nog verwachten op dit levensgebied?

Hoe dan ook zeer gunstig en in mijn voordeel. Tevens in het voordeel van meerdere mensen in dezelfde context. ♣8 is immers de kaart van “gemeenschap, lotsgemeenschap” en de ♣10 is er een van voordeel. Net als in de vorige legging duikt ook hier de ♦7 op die succes en slagen geeft. De ♦10 is de kaart van “de moed” en de ♠Heer is de kwalijke invloed, als persoon of als klimaat.

Conclusies: Ondanks dat de vorige legging van drie kaarten laat zien dat succes zal fluctueren in 2018, zal op dit specifiek levensgebied, ten minste op deze bevraagde situatie wel winst gebokt worden. De vervelende invloed van de ♠heer zal door moed en doorzetting op de knieën gedwongen worden. Tot grote tevredenheid van menigeen (♠8).

 

 

 

Mijmeringen over de TDM

thumbnail_IMG_20171209_130418

Als VI L’AMOVREVX staat voor een keuze maken en de kaart links staat voor de goede keuze, terwijl de kaart rechts staat voor de slechte keuze (de keuze op basis van de begeerte)kan dit verschillende zaken betekenen.

Suggestie 1: Kies niet voor wat mooi klinkt, luister niet naar wie hoog van de Toren (uit de wolken) blaast omdat dit inspeelt op je verlangen of begeertes in de bevraagde situatie…

Het is de juiste keuze om te handelen naar of te kiezen voor iets dat L’HERMITE uitdrukt. Als LE JUGEMENT geluid uitdrukt of zich opmerkzaam wil maken, laat L’HERMITE stilte en bescheidenheid zien.

Suggestie 2: Oordeel niet…

Handel zoals de L’HERMITE, onderzoek de zaak grondig…

 

Korte raadpleging met de TDM

De vraag ging over een werksituatie. Hoe zullen de gebeurtenissen voor de raadzoekende aflopen?

thumbnail_WP_20171126_19_47_24_Pro

Bekers die zich rechtop tonen is altijd een goed teken. Sowieso omdat de IIII stabiliteit en de VIIII het gewenste uit drukt. Kortom de situatie zal leiden tot vieren, het glas gaat letterlijk of figuurlijk geheven worden. De Roy de Coupe zit niet voor niets relaxed en met het nodige aplomb op zijn troon.

Succes

Vraag over financiën met de Tarot de Marseille.

X wilde weten wat hij mocht verwachten van het feit dat hij een brief in de bus kreeg van het sociale verzekeringsfonds waarin stond dat hij geacht werd meer dan €7000- solidariteitsbijdrage voor zijn vennoot moest betalen.

Hij kwam uit de lucht gevallen, net als zijn boekhouder…

Beiden vermoeden dat dit niet anders dan een serieuze dwaling kan zijn van het fonds. Het zou in ieder geval niet goed uitkomen voor de gedupeerde.

Te rade bij de kaarten dan maar;…

thumbnail_WP_20171118_20_53_24_Pro

VIII, LA JUSTICE was de eerste kaart op tafel. Deze kaart laat blijken dat er gaat beslist worden of ieder het zijne krijgt. De kaart links van LA JUSTICE is het probleem dat “aangesneden” wordt, dit wordt met het zwaard van de rede en ratio bekampt. Het lijkt dat de Roy d’épee “de grootste” heeft in deze, er vloeit actie uit voort waarin men een beker krijgt aangeboden (Cavalier de coupe). Er wordt gewikt en gewogen en twee Coupes vallen uit de schaal rechts, het glas wordt geklonken, er is een goede samenwerking en geen enkel conflict.

Conclusie: De persoon in kwestie wordt volgens de kaarten in zijn gelijk gesteld.

Succes.

Vraag voor mezelf aan de mini-TDM

Sinds geruime tijd koester ik interesse in hypnose. Niet zozeer in het gehypnotiseerd worden maar zelf kunnen hypnotiseren en meer te leren over het menselijke brein. Opleidingen zijn niet goedkoop en ik weet natuurlijk ook niet of het wat voor mij is. Los daarvan heb ik buiten de kaarten nog meerdere interesses die in de richting van hypnose liggen zoals: acupressuur en magnetiseren.

Mijn  vraag aan mijn mini-TDM: “Wat zou me een opleiding als hypnotherapeut brengen?”

thumbnail_WP_20171112_09_42_33_Pro (2)

Eerste kaart op tafel was de Valet D’Epee.

Het is nogal onnozel om mezelf op te vijzelen maar ik copy-paste deze informatie rechtstreeks uit mijn eigen Tarot de Marseille cursus Volume3.

Deze Valet ziet er mooi gekleed uit en heeft een prachtig zwaard tot zijner beschikking. Hij kan staan voor een persoon of situatie waarbij al het nodige aanwezig is, behalve de competentie of ervaring om er ten volle profijt of voordeel uit te halen. Hij heeft het zwaard dan wel uit de schede, toch kijkt hij onwennig en brengt hij tegelijkertijd de scherpe punt gevaarlijk dicht bij zijn hoofd. Blijkbaar kan hij het zwaard nog niet perfect hanteren.

De blik (regard) van deze Valet komt recht op de hand van de keizer uit. Hij kijkt hoe de keizer zijn scepter gebruikt om te beheersen wat er naast hem komt te liggen. De Keizer controleert (of tracht te controleren?) een omgekeerde Chariot. Dit kan onder andere beteken, zoals in de allegorie van Plato dat de menner niet de balans heeft kunnen houden tussen geestdrift en begeerte (de allegorie vd ziel, de paarden voor de strijdwagen) waardoor hij ontspoort is.

conclusie: Hmz… Laat ons zeggen dat ik er misschien wel wat aanleg voor heb (Valet D’Epee) en dat de meerwaarde gaat zijn het kunnen beheersen/controleren van alles wat onevenwichtig is mbt het beteugelen van begeertes. Dit kan mogelijks datgene zijn dat me het beste af gaat binnen dit gegeven. Goh, het zegt niet veel en langs de andere kant heel veel…

Nog steeds in dubio…

Vraag aan de mini-TDM voor mezelf.

De komende tijd, 2017 en 2018, zullen er heel wat publicaties (boeken) van mij uitkomen. De Petit Lenormand encyclopedie volume 1 is net pas in tweede druk gegaan terwijl ik aan het wachten ben op de taalcorrectie van Volume 2 om ook deze te launchen. Ditzelfde proces is inmiddels ook aan het gebeuren met een Engelse volume 1&2. Ondertussen werk ik aan een handboek over Tarot, Petit Etteilla en kaartleggen met speelkaarten. Le Grand Jeu, Petit Orarcle des dames en een Nederlandstalig boek over de Kipperkaarten staan ook nog in de wachtrij…

Aangezien ik nooit het slaafje van een uitgever wil en zal zijn, geef ik mijn boeken uit in eigen beheer. Dit brengt natuurlijk een hoop extra werk en verantwoordelijkheid met zich mee. Een van die taken is het onderhandelen met verkooppunten. Dit laatste ben ik momentaan heel erg druk mee. Een deel van mijn boeken worden door boekhandels rechtstreeks besteld bij een drukker met wie ik samenwerk. Een ander deel heb ik thuis in stock om zelf te verdelen of uit de hand te verkopen.

Je zou er verstomd van staan hoeveel esoterische/spirituele handels er zijn tegenwoordig. Bij een specifieke winkel was het contact nogal zweverig. Als particulier zou ik dan meteen bedankt hebben o:) Deze winkel kan echter wel een belangrijk verkooppunt zijn, dus moet ik wel mijn persoonlijk sentimenten vergeten en mijn boeken in de rekken krijgen bij deze verkooppunten.

Mijn vraag aan de kaarten: (met een onnoemelijk dedain voor al die zwevers en geitenwollensokkenfiguren in mijn achterhoofd) “Heeft het samenwerken met deze handel potentieel voor mij?”

thumbnail_WP_20171110_08_06_58_Pro

Met de III van coupes+ X van coupes is het spel zeer duidelijk. Samenwerking heeft enorm potentieel tot slagen. De III coupes geven uitbreiding en de geboorte van iets nieuws dat tot tevredenheid zal leiden. VI Deniers en de Reyne de coupe geven aan dat de communicatie (6) over substantiële zaken of verdiensten met de dame in kwestie de oorsprong is van het potentieel dat de eerste twee kaarten laten zien. Zij heeft werkelijks iets te bieden (geeft de beker). Wij (ik in de vorm van de Cavalier d’epee) kruisen letterlijk en figuurlijk onze degens over de hoofdvraag.

Conclusie: Zeker de moeite om dit te proberen  volgens de kaarten. Blijkbaar moet ik me niet laten leiden door mijn dedain enerzijds en deze dame en bijgevolg mezelf een kans geven.