TDM mijmeren…

Op onderstaande foto zou je in een beeldverhaal (waar de TDM zich ook perfect toe leent!) een Cavalier actie zien nemen en de bal spelen, maar deze wordt handig opgevangen door de Reyne de Deniers. Of kaatst zij de bal al terug? Wie zal het zeggen…Symbolisch kan je zien dat de Cavalier lager in rang is dan de Reyne en zijn meerdere moet erkennen.

Wie kaatst mag de bal terug verwachten. Men zal zijn meerdere tegenkomen in dit beeldverhaal met slechts twee Tarot de Marseille kaarten.

48172392_310375956237414_4480866133544534016_n

Wat zegt de TDM?

Wat komt er vandaag op mijn pad…?

48343460_803851619957438_5922447459493085184_n

De Roy D’epee kijkt de toekomst in met zijn getrokken zwaard. Hij springt op zijn paard met een praktische attitude zoals alleen de Cavalier de deniers dat kan, met een duidelijk doel voor ogen. Hij laat slagkracht zien en weet zege te vieren.

Een dag van praktische verwezenlijkingen, daadkracht en slagkracht. Een perfecte flow om in actie te komen, ook de mentale activiteit zal vandaag beter dan anders zijn.

Mijmeren met de TDM

Op onderstaande foto kregen we de Valet de deniers als eerste kaart op tafel. Hij bekijkt de ronde munt aandachtig van dichtbij. Hij neemt met het nodige aplomb een onderzoekende houding aan. Naast hem ise LA LUNE XVIII gedeeld. De vergelijking en het aandachtspunt is voor mij de ronde vorm van de maan en de munt in zijn handen. Onderzoekt hij de maan, die immer obscuur is en voor onzekerheden zorgt? De Maan kijkt  naar LA MAISON DIEV XVI, die voor rampspoed en ingrijpende externe factoren staat…Maant het spel hier om de angst voor rampspoed te onderzoeken? De ronde vorm in de hand van de Valet is kleiner dan de beangstigende maan…Is de werkelijkheid minder beangstigend  dan de fantasie over rampspoed? Stof tot denken…

48274902_532957873848230_5206575238447366144_n

TDM tip

Bij onderstaande combinatie (Reyne de coupe+ XV LE DIABLE, zou één van de vele zaken die de kaarten willen overbrengen kunnen zijn dat iemand echt ondersteboven is van het spottende en minachtende gebaar van LE DIABLE (met zijn rechterhand). Dit is het tegenovergestelde van het zegenende gebaar van V LE PAPE;;;48106823_591355437960043_1623884498477252608_n

Symboliek + beeldverhaal= TDM

De rauwheid van de afbeeldingen van de Tarot de Marseille lenen zich om op verschillende manieren te interpreteren. Symbolisch, als beeldverhaal (wat gebeurt er in het ontstane beeldverhaal met de kaarten?)of beiden systemen gecombineerd, wat voor mij persoonlijk het summum is.

Iemand wilde weten hoe hij mentaal gestimuleerd en gemotiveerd kan blijven in de situatie waar hij momenteel in zit.

46843961_2280764192169074_3741493771305484288_n

Slechts twee kaarten lieten zich gelden om antwoord te geven op deze legging. Ik leg maar juist zoveel kaarten totdat de legging “gesloten” is. Daarmee bedoel ik dat de blikken van de figuren op de kaarten niet meer naar buiten kijken maar naar binnen of vooruit. Aangezien beide heerschappen elkaar recht in de ogen kijken is de legging al met twee kaarten “af”…

De raadzoekende laat zich hier voorstaan door de ROY DE DENIERS, quasi nonchalant bekijkt hij LE BATELEUR die getrouw zijn show opvoert en het publiek weet te bespelen vanachter zijn tafel met allerhande spullen . Mijn eerste antwoord is dat de raadzoekende sowieso moet zorgen dat hij publiek heeft en moet zorgen dat hij een centrale rol speelt in het gebeuren. Niet als toehoorder of kijker maar als uitvoerder van de show. Hij zal binnen de context waarin hij opereert de hoofdrol moeten opeisen om mentaal gestimuleerd te kunnen blijven.

Verder viel me meteen op dat er veel gelijkenissen in de kaarten zitten. Ze hebben dezelfde pose met hun arm, dragen  een nogal extravagant hoofddeksel en  hebben een rond object vast. Dit kan ook een teken zijn dat de ROY nog meer LE BATELEUR moet gaan nadoen. Hij past al wel gelijke handelingen toe van LE BATELEUR, maar hij moet rechtop gaan staan en nog meer zaken ter hand nemen en zich vooral laten gelden!

mini TDM

Deze morgen verscheen volgende legging om mij beter te wapenen in deze dag-

46787330_520956254981611_5563404445703733248_n

VII, LE CHARIOT was de eerste kaart op tafel. Deze kaart verzinnebeeld de allegorie van Plato’s ziel. Een menner die twee paarden (links paard begeerte/afleiding & rechts paard wilskracht/strijdvaardigheid) in het gareel moet houden om de meet op een succesvolle manier te kunnen halen. De kaart links laat zien wat de begeerte/afleiding is (maw af te raden is als men de meet wil halen) de kaart rechts laat zien wat de goede weg is, maar waar men wilskracht en strijdvaardigheid aan boord zal moeten leggen.

Het kan vandaag verleidelijk zijn in een significante situatie die op mij af komt om zo radicaal als XIII te zijn. Om met de grove borstel doorheen de situatie te gaan, om koppen te laten rollen! Desalniettemin zou het gunstiger zijn om zoals XIIII te matigen, water bij de wijn te doen om uiteindelijk te winnen…

TDM, haantjesgedrag…

46518913_274143733241041_5266548340702576640_n (1)

Dit was een open legging (zonder gerichte vraag) voor een man. LE BATELEUR, I, was de eerste kaart op tafel. Hij voert de show op en kijkt naar de “madam” naast hem, III, L’IMPATRICE; hij wil haar duidelijk imponeren met zijn kunstgrepen. De L’IMPATRICE toont wel interesse (ze kijkt hem ook aan) maar laat duidelijk zien adhv haar scepter dat zij de baas is in deze sociale context. De “L’as d’epée” en VIIII verraden waar hij haar mee wil imponeren. De raadzoekende zal een dame proberen te imponeren door ten strijde te trekken met datgene wat hij als wijsheid ziet en wat zijn filosofie is (VIIII).

Veel succes zou ik zeggen, let wel de L’IMPATRICE is niet makkelijk van haar melk te brengen, zij is immers met dat schild dicht tegen haar aangetrokken heel erg beschermend op zichzelf…