Daglegging Petit Lenormand

Wat komt er vandaag op mijn pad?

48412483_220230958896695_4040937293454770176_n

Ai, ai…er zal mij informatie (n°1, de Ruiter) toekomen die zorgwekkend (n°23, de Muizen) is.

Twee mogelijke denkpistes…(of mogelijks vallen ze tezamen).

1*- De zorgelijke berichtgeving gaat over in het gedrang (n°10, de Zeis) komen van mijn reputatie of status (n°32, de Maan).

2*- De zorgelijke berichtgeving zou ook kunnen gaan over bepaalde risico’s/gevaren (n°10, de Zeis) in mijn werksituatie (n°32, de Maan als levensgebiedkaart voor werk.

Wil jij op de juiste manier leren werken met de Petit Lenormand kaarten? Koop de Petit Lenormand Encyclopedie door hier te klikken! 

Daglegging Petit Lenormand

Wat komt er vandaag op mijn pad?

Bovenste twee kaarten= het thema/onderwerp

Onderste drie kaarten= de beschrijving van/verdere uitleg

48146576_2167250756936341_7955879393409105920_n

Onderwerp= n°9, de Kist+ n°17, de Ooievaar. Er zal vandaag wat eindigen/stoppen (n°8) en een verandering zal worden ingeleid (n°17).

Zal dit een verandering zijn ten goede of ten slechte?

Ze zal in ieder geval met stress van korte duur (n°12) en moeilijkheden/complexiteit (n°7) gepaard gaan, maar uiteindelijk positief uitdraaien door de Ruiker, kaart n°9. Niet zelden brengt deze kaart zelfs een geschenk met zich mee.

Een geluk bij een ongeluk?

korte legging Petit Lenormand

Vraag: “Zal een bepaalde gebeurtenis tot het gewenste resultaat leiden?”

48089068_759852621038565_4363049068876791808_n

Uiteindelijk, zoals hier letterlijk te zien is, zal de situatie eindigen in harmonie en eerlijkheid (n°30, de Leliën). Het zal echter geen gemakkelijk traject worden want het zal gepaard gaan met onzekerheid (n°6, de Wolken) en tegenslag (n°36, het Kruis).

Conclusie: indien hier het gewenste resultaat eerlijkheid en deugdelijkheid moet opleveren zal men het gewenste bekomen. Het zal echter niet zonder calamiteiten bekomen worden, zoveel is zeker…

“open legging” met antieke Petit Lenormand…

Een nieuwe aanwinst van Petit Lenormand antiquiteiten. Om ze in te wijden maar gelijk een open legging zonder gerichte vraag:

“Wat wil je mij vertellen?”

48053065_1016776785196141_403582541908410368_n (2)

Afspraken (n°25) en aspiraties (n°16) onder mijn dak (n°4), tussen mij (n°28) en mijn vrouw (n°29) zijn duurzaam (n°19).

Wil jij op de juiste manier leren werken met de Petit Lenormand kaarten? Koop de Petit Lenormand Encyclopedie door hier te klikken! 

Daglegging Petit Lenormand

De bovenste twee kaarten (n°36, het Kruis + n°21, de Berg) geven het onderwerp of het thema aan dat de kaarten naar voor brengen voor deze dag…

De drie resterende kaarten (n°15, de Beer+n°16, de Ster+ n°7, de Slang) geven meer uitleg over de bovenste twee kaarten.

48053281_1976169859103672_3220779680164478976_n

De bovenste twee kaarten geven als thema voor deze dag een tegenslag (n°36) door toedoen van een obstakel (n°21) weer.

Aspiraties (n°16) die voorspoed zouden moeten gebracht hebben (n°15) zullen moeilijkheden en complexiteit (n°7) ondervinden…

Daglegging Ensslin Lenormand

Bij het schudden van de kaarten vloog de kaart van de wolken uit het pakje…

In dat geval (vliegende kaarten) neem ik deze kaart en de betekenis ervan als het onderwerp. De intentie was om te vragen wat er vandaag op mijn pas zou komen.

Het onderwerp zou dus gaan over onzekerheden en problemen (Wolken).

47682351_754637644916187_5632749785074106368_n

Welke problemen? Maan+Huis+ Schip.

Er zullen werkgerelateerde problemen (Maan+Huis) zijn aangaande winsten of inkomen.

Problemen met hoe men gezien wordt binnen het privéleven (aangaande context eer/roem/status= waardering). Wie weet loont dat (Schip) vandaag niet o:)

Allebei niet leuk…

Petit Lenormand legging met onderwerp.

Ooit heb je geen gerichte vragen voor de kaarten en wil je kijken welke boodschap ze voor jou hebben. De ene keer zal dit informatief zijn, de andere keer triviaal of zelfs humoristisch.

Bij deze legging viel de kaart n°26, het Boek als kaart die het onderwerp van de legging weergaf. De overige kaarten vertelden meer over wat n°26, het Boek betekent…

47063516_213421879555329_3482489127184629760_n

De kaarten die het onderwerp toelichtten waren n°29, Dame+ n°27, de Brief+ n°2, de Klaverbladen.

De kernbetekenis van het het Boek is een geheim. Deze context is verbuigbaar tot het ongekende en het ongewisse. Dit Boek bepaald in deze legging de verrassing omdat men niet op de hoogte is…

Waar is men (nog) niet van op de hoogte?

Een significante dame (n°29) communiceert (n°27) iets wat zeer positief is, het zal tot tevredenheid leiden (n°2).

Wil je ook op een duidelijke en traditioneel juiste manier met de Petit Lenormand leren werken? Koop nu de Petit Lenormand encyclopedie door hier te klikken.