Sun Tzu, art of war, wat zeggen de kaart hier over??? 7/1/2017

15823501_10154253977994677_518443101619977790_n

Het boek dat je hierboven kan zien, van Sunt-tzu, dat reeds geschreven werd 500 voor Christus, is de oudste bron over hoe je best oorlog voert. Oorlog voeren is een kunst, het verbinden en beoordelen van vele wetmatigheden en factoren. Dit boek is wordt de dag op vandaag nog steeds als handleiding gebruikt in militaire operaties. De tactieken hiervan hebben zelfs de Amerikanen uiteindelijk op de knieën gedwongen in de Vietnamese oorlog destijds.

Als je een boek gelezen hebt, is het een leuke tip om eens aan jouw kaarten te vragen wat ze over dit boek te zeggen hebben. Dit kan dan een samenvatting zijn of een extra inzicht. Deze vraag stelde ik aan mijn Grand Etteilla Tarot. Deze wordt van rechts naar links gelezen. Wat onmiddellijk opviel is dat kaart n°52, Militaire als tweede kaart op tafel kwam. Niet vreemd als het boek over militaire operaties gaat. Deze kaart wordt voorgegaan door n°78, Folie, de gek. De middelste kaart, is n°1, Sagesse, de kaart van de wijsheid. De twee kaarten, waar het rijtje mee afsluit (van rechts naar links) zijn n°59, Deuil, dat zoveel wil zeggen als rouw en smart en kaart n°31, Procès dat staat voor verdikt.

Kortom, een sterke slagzin die de kern van dit boek van de Chinese generaal “Sunzi” samen weet te vatten.

Als de wijsheid van een militair of soldaat moet bestaan uit roekeloosheid en dwaasheid, zal een rouwproces het verdikt voor hem zijn…

Advertenties

Reading voor mezelf, deponeren van merknaam

Aangezien ik graag onderneem, heb ik onlangs de koe bij de hoorns gepakt en een merknaam laten deponeren. Ik ga daar niet al te ver over uitweiden, maar dit zal gaan om een merk voor bepaalde kledij, gadgets en toebehoren.

Enfin, als iemand ooit met dit idee speelt, moet je er rekening mee houden dat zo een merk laten “deponeren”-zoals dat heet in het jargon- al gelijk geld kost vooraleer het een centiem opgebracht heeft. Met dit bedrag, komt de machine in gang en gaan ze pas kijken of er geen soort van concurrentiebeding is en andere kapers op de kust.

Welnu, ik heb pas mijn bedrag betaald en ben afwachtende op de goedkeuring en het patent op mijn merk. Natuurlijk hoop ik dat het zakelijk interessant gaat zijn, wie niet waagt, niet wint. Mijn vraag aan de Grand Etteilla deze keer: “Wat zijn de vooruitzichten op zakelijk vlak met betrekking tot het gedeponeerde merk?”.

grandetteilla22februari2016

Aangezien we Etteilla kaarten van rechts naar links dienen te lezen krijgen we: Fausseté (valsheid)+Inconduite (wangedrag)+Grosesse (zwangerschap/vruchtbaarheid).

Afgaande op de laatste kaart hoop ik te kunnen stellen dat het deponeren vruchtbaar zal zijn op zakelijk vlak. Desalniettemin geeft dit beeld te denken dat het proces niet zonder calamiteiten zal verlopen. Rekening houdend met concepten als valsheid, bedrog en wangedrag, te lezen in de eerste twee rechtse kaarten zal ik rekening houden met plagiaat of eventueel slechte zakenpartners.