Honi Soit qui mal y pense…

Nee, het is geen schrijffout, zou gaat het historische gezegde met veel mystieke inhoud, gebruikt in mystieke gezelschappen. Het komt er op neer dat men wil zeggen: “hij/zij die is slecht/boosaardig die er slecht in ziet”. Toevallig is dit een gezegde dat ik door omstandigheden vaak gebezigd heb (en nog bezig).

Tot mijn grote verbazing ontdekte ik op een dag in het boek van P.R.S. FOLI, “fortune telling by playing cards”, 1915 dat dit spreekwoord ook gebruikt werd.

download (1)

In dit oude, in kleine kringen bekende, kaartlegboek kan je volgend stukje tekst vinden:

Neem om de kaarten te leggen best een nieuw pakje kaarten of tenminste een waar er geen hints op de achterkant staan waarmee je tijdens het gewone kaarten mee zou kunnen vals spelen. Leg de kaarten met afbeeldingen naar de tafel toe, zodat je niet kan zien welke kaarten er liggen.

Alvorens je kan beginnen met het verklaren van de kaarten dien je jouw ogen te sluiten en de rechterhand op jouw hart te leggen terwijl je volgende uitspraak doet:

“HONI SOIT QUI MAL Y PENSE”

De kaarten worden vervolgens genomen met de linkerhand,……

unidedhonisoitpinobv

 

***Veelgestelde vragen over kaartleggen***

WP_20170912_16_37_29_Pro (2)

In deze rubriek hoop ik, op voorhand, een antwoord te geven op veelgestelde vragen.  Het is uiteraard vanzelfsprekend dat jullie alles willen weten! Ikzelf wil ook altijd, behept met een zware vorm van libido sciendi, van de hoed en de rand weten…

Vanwaar komt de “roeping” om dit werk te doen?

De meeste mensen in deze branche praten over het bewandelen van of het zoeken naar hun spirituele pad. Dit is nooit mijn insteek geweest. Ik ben wel al mijn hele leven een groot liefhebber van filosofie en geschiedenis. Ondanks mijn vrijzinnige geest, toonde ik wel altijd interesse in het fenomeen “godenverering”, de bijhorende rituelen en het effect op de gemeenschap, dit ten goede en ten kwade. Via mijn grote interesse in onze Indo-Europese cultuur en  studie van het Noordse (Germaanse) heidendom in Europa, met zijn specifieke vormen van divinatie (waarzeggen), ben ik 20 jaar geleden via een omweg met de kaarten in contact gekomen.

Welke gave heb ik nu juist? Ben ik een helderziende, helder of iets anders wetend? Ben ik paranormaal? Ben ik een doorgeefluik van een of andere dimensie?

Ik heb alvast zelf niets met bovengenoemde en gelijkaardige benamingen en ook niet met dweperij over allerhande gaven. De enige associaties die ik met vormen van “helder” wil hebben, is het helder van geest zijn en het helder zijn in wat voor service ik kan bieden.

Ik ben een aanhanger van efficiëntie. Daarom is het beter dat ik aangeef wat ik zeker wel ben en hoe ik het liefst gekend wil zijn, in plaats van op te sommen wat ik niet ben of liever niet wil zijn!

Ik ben een klassieke kaartlegger. Ik filter de verhalen uit allerhande, daartoe bestemde, kaarten. Dit doe ik steeds met de meest traditionele en authentieke methodes en kaarten. Als verzamelaar, aan- en verkoper van antieke waarzegkaarten en tarotspelen, doe ik de raadplegingen altijd met zeer oude doorleefde kaarten, die doorheen de jaren door ontelbare handen zijn gegaan.

27394550_828660537336623_1698318611_n

Het is mijn opzet om de duidelijke en heldere taal die de kaarten spreken om te zetten in informatie waar jij effectief iets aan hebt. Ik zie mezelf liever in het straatje van de klassieke divinatie met orakels, volksmagie en heidense gebruiken. Ik ben een doorwinterde scepticus als het neerkomt op dit vakgebied en vele mensen die er in actief zijn, ik geloof hun gewoonweg niet… Waar ik wel volledig in geloof (dat wat ik dagelijks zie en al jaren kan tasten) is het nut en de magie die het verhaal van de kaarten teweegbrengen. Om de “contradictio in terminis” compleet te maken, moet ik wel toegeven dat ik enorm bijgelovig ben!

Ik geloof vooral in de kracht van het verhaal van de kaarten en in de kracht van de menselijke geest. Dit is voor mij meer dan magisch en verwonderlijk genoeg! Wanneer ik geen tastbaar bewijs zag in het nut van deze gebruiken, zou ik me er nooit zo in verdiept hebben.

Ik lees de kaarten, voor wat het waard is, vrij en vrank, zonder schroom en geef jou een verhaal mee dat betrekking heeft op jouw leven. Dat is de taak van de cartomancien (kaartlegger). Zo was het in vroegere tijden en zo is het bij mij nog steeds.

Welke meerwaarde kan zo een kaartlegging geven aan mijn leven?

De kaarten zijn een alternatieve informatiebron, dat kun je wel stellen…

Ik lees voor jou het verhaal uit de kaarten dat we als relevant zien voor jouw persoonlijke situatie. Dit verhaal is in feite de magie an sich. De meerwaarde ontstaat uit het feit dat je deze informatie kunt overdenken om er iets mee te doen, zodat je beter geïnformeerd of doordacht terug het leven kan aanvatten.

In feite doen wij beiden ons deel. Ik faciliteer het verhaal, jij toetst het aan de waarschijnlijkheid. Je kiest volledig zelf hoeveel waarde je er aan hecht of wat je er mee doet.

Het is wat mij betreft absurd om jouw leven volledig te richten naar wat de kaarten vertellen. Het is daarentegen, vind ik, even absurd om deze informatie zomaar overboord te gooien.

Kun je alles vragen aan de kaarten?

In principe kun je alles aan de kaarten vragen. Ze geven sowieso een antwoord. Ik hanteer uiteraard wel een deontologische code en neem me te allen tijde de vrijheid om niet te antwoorden op vragen die niet moreel verantwoord zijn.

Je kunt de kaarten vragen een toekomst te projecteren of om een situatie te analyseren. Je kunt ook vragen stellen over het verleden. Alles wat voor jou relevant of belangrijk is, kunnen we vragen.

Een raadpleging mag nooit of te nimmer een vervanging zijn van professionele hulpverlening in welk vakgebied dan ook (dokter, psycholoog, advocaat,…).

27294659_831895467013130_1797690517_n

Welke garanties heb ik dat het leven of mijn situatie exact zo is of zal verlopen als de kaarten weergeven?

Veel mensen in deze branche beloven, tot mijn grote ergernis en ontzetting, een hoop zaken waar ze niet garant voor kunnen staan. Naar mijn mening is dat bedrog avant la lettre

Kan ik garanderen dat wat ik zeg helemaal  en altijd waar is en dat een toekomstvoorspelling exact zo zal verlopen zoals ik het zeg? Nee, dat kan ik niet. Ik kan echter wel, met de hand op het hart, zeggen (anders had ik het al lang opgegeven!) dat de kaarten het vaker wel dan niet, bij het rechte eind hebben. En dat is as good as it gets, meer garantie kan iemand anders ook niet bieden.

We kunnen wel garanderen dat de kaartlegging altijd zinvol is!

Dit door na te denken over het verhaal dat de kaarten brengen en dit te toetsen aan de waarschijnlijkheid. Op deze manier heb je de garantie dat je meer doordachte beslissingen maakt of stappen onderneemt voor een beter belichte toekomst. Bovendien is dit, wat mij betreft, van groter belang dan zomaar af te wachten of de kaarten waarheid spreken en vol angst of verlangen de uitspraken te aanvaarden. Het is in ieder geval een prettiger gevoel om te geloven dat we zelf toch nog tamelijk wat controle op het leven kunnen uitoefenen, toch?

 

b9e800d6db91c2b0b5576e3c5820f7a8.jpg

Hoe werkt een consult bij mij?

Ik ben enkel nog actief in het les geven en publiceren van mijn werken. Voor een goede kaartlegging kan ik u mijn naaste collega Ruth Gistelinck aanbevelen. Voor haar website/informatie klik hier!Ruth Gistelinck

Going to the fortune teller’s was just as good as going to the opera, and the cost scarcely a trifle more – ergo, I will disguise myself and go again, one of these days, when other amusements fail.
– Letter to Orion Clemens, February 6, 1861

De onheilsprofetieën uit het Héron instructieboekje.

Waarschijnlijk is het Héron instructieboekje dat werd uitgegeven bij deze reproductie van de Tarot de Marseille een van de meest opmerkelijke teksten die je kan vinden. Het is een en al “doom&gloom”. Je leest er voor 75% alleen over dood, ziekte, verraad etc en de uitleg van de kaarten zal menigeen met verstomming slaan.Niettegenstaande dat het te hilarisch is om er mee aan de slag te gaan, moet ik toegeven dat ik het toch op regelmatige basis lees, al is het maar om me tegoed te doen aan de extremiteiten, de donkere of humoristische profetieën. Mijn fantasie drijft dan helemaal af naar  de 18e of 19e eeuw, waar je met knikkende knieën je fortuin liet lezen in een groezelig decor met dito profeet.

 

heron-lwb 

Ik wil jullie daarom ook niet weerhouden van een handvol onheilsprofetieën alsook wat zware humor. De tekst bij de combinatiesuggesties uit het Héron instructieboekje heb ik voor jullie vertaald van het Frans naar het Nederlands.

 

X La Roue de Fortune (Rad van Fortuin).

Rechtop: Levensgevaar door excessen na een orgie.

XX Le Jugement (naast de Valet de coupes).

Jouw overjas zal gestolen worden.

Reine D’epees (omgekeerd).

Een boosaardig, jaloers en rancuneus vrouwmens, zal niet ten voordele zijn van jouw droom om te huwen! Wees voorzichtig.

Dix de coupes (Dit is de absolute topper!) De eerste keer dat ik dit las, lag ik echt in de deuk.

Een gebochelde man zal jou het hof maken, je zal hier niet van gediend zijn en je wordt boos.

hunch_1696572c

 

L’ace de Batons

Je zal een buitenechtelijk kind verwerkken

Cavelier de coupes

Je zal je haar vroeg verliezen

Sept de Batons

Je gaat truffels eten.

Cinq de Batons

Een tegel, steen of een schoorsteen (LOL) zal op jouw hoofd vallen, schedelschade…

a4aee742aac67ec692e80bc0ef6dec46d9394ce10d9e1b8ce8efb1f16edfbed1

 

De ware stem van het orakel willen horen/Klassieke Cartomantie

15825994_10154253790694677_8171223557120680526_nVaak krijg ik de vraag van mijn cursisten waarom sommige kaartlegsters of kaartleggers geneigd zijn om zelf betekenissen aan hun specifieke kaartspel te geven EN hoe fout dit is. Degene die mij persoonlijk kennen, weten dat bij deze vraag mijn hart een keer overslaat en mij een akelig gevoel besluipt LOL. De ware rede waarom “ze” dit überhaupt doen moet ik jullie verschuldigd blijven, ik denk dat “ze” dit zelf niet eens echt weten. Uit observatie weet ik wel dat veel mensen in dit metier willen claimen dat ze een kabel in hun kont hebben die rechtstreeks is aangesloten op het “Goddelijke Alwetende”, waardoor dat ze vinden dat zij het middelpunt van de belangstelling zijn en puur op hun ingevingen van het moment te werk gaan. Welnu, de eerlijkheid gebied me overigens te zeggen dat je op deze manier “eventueel” ook wel een nuttige reading kan afleveren als je er echt goed in bent. Niettegenstaande dat hier vaak coldreading gebruikt wordt of gepraat over de eeuwige treffer “gevoelens”.

Maar, maar, maar, maar, maar…. Dit is natuurlijk geen Cartomantie (kaartleggen) avant la lettre, dit is geen cartomantie zoals de echte ambacht het vereist. Een echte cartomancien of cartomancienne leest zijn of haar kaarten. De kaarten hebben een authentieke betekenis meegekregen, uit deze kernbetekenissen groeien dan nog evolutionaire betekenissen die als logisch verlengstuk van het kernconcept ontstaan en kunnen gebruikt worden. Een goed en pragmatisch systeem van kaartleggen of divinatie is ontegensprekelijk afhankelijk van zijn theoretische coherentie. Kaartspellen zoals de Petit Lenormand, Grand Jeu, Kipper karten, speelkaarten (enzovoorts) alsook sommige klassieke tarots, Grand Etteilla, Petit Oracle des dames kregen van de maker een instructieboekje mee, wat de betekenissen waren en hoe de kaarten gelezen moeten worden. Hiervandaan ontstaat het coherente verhaal, als je het zo doet, maakt dat je werkt met  bijvoorbeeld de Petit Lenormand en hem echt leest en geen afkooksel er van maakt. Je kan enkel maar Zweeds spreken als je zweedse woorden gebruikt. Spreken met de intonatie en accent van Calimero in het Nederlands, maakt nog geen Italiaan van je toch? ERGO, het niet naleven van deze klassieke conventies maakt dat je de taal van het orakel niet kan verstaan, sterker nog je bent dan wat mij betreft zo hooghartig dat je de ware taal in de wind slaat, om het over te nemen met jouw “onfeilbare intuïtie”. Als een Belg of Nederlander “nee” zegt, is iets heel anders dan een Griek die “nee” zegt toch? Er is niets mis met studie beste mensen, leer deze ambacht zoals het hoort! Er is maar een manier van kaartlezen= de kaarten LEZEN. Een klassieke kaartlegger of kaartlegster gebruikt natuurlijk ook zijn of haar intuitie, maar niet zoals een zelfverklaard orakel van Delphi. Zijn of haar intuïtief oordeel zal altijd te rijmen zijn aan de MOGELIJKE theoretische opties die het orakel te bieden hebben.

Etteilla, le grande…

“Etteilla” is het pseudoniem van Jean Baptiste Alliette, die in Parijs leefde van 1738 tot 1791. Etteilla is de achternaam Alliette omgekeerd. Deze man is wat mij betreft de meest invloedrijke man geweest in de cartomantie. Waarom dit zo is, zal ik in de toekomst toelichten onder deze “Etteilla” rubriek (in de zijbalk)

images

Deze Franse occultist is zover als het tastbare bewijs terug gaat een van de eerste professionele cartomanciens (kaartleggers) en tevens eerste leraar in de kunst van het kaartleggen= ‘de Cartomantie”.

in 1770, bracht dit heerschap het eerste (zover we weten) boek uit over hoe je moest kaartleggen, met een “gewoon” pak speelkaarten. Etteilla, ou manière de se récréer avec un jeu de cartes, was de titel van zijn allereerste werk. Dit wil zoveel zeggen als een manier om je te amuseren met een pakje kaarten. In 18e en 19e eeuw was het gangbaar dat boeken van deze aard geschreven werden onder het motto “voor recreatie”,”voor de nieuwsgierige” of als “amusant tijdverdrijf”, dit werd vooral gedaan om uit verstikkende greep van de arm der wet te blijven, die waarzeggerij en cartomantie natuurlijk verbood. In 1773 verfijnde hij zijn methode en bracht een nieuw boek uit. La seule manière de tirer les cartes.

1023b62423fa3643538c9538c0732fee912bd283

 

Meer dan tien jaren na zijn eerste publicatie bracht hij in navolging van de Zwitser Court de Géblin (Le Monde Primitief) een boek uit over “de Tarot”. In zijn typische stijl kreeg dit de titel: “Manière de se recréer avec le jeu de cartes nommées tarots. (= hoe je te amuseren met het spel dat Tarot genoemd wordt). Naderhand kwam er nog een “Etteilla, ou l’art de lire dans les cartes” uit, in dit boek doet hij een uiteenzetting over hoe hij met cartomantie in aanraking is gekomen. Niemand in Frankrijk bezat volgens hem de gave om de kaarten te lezen behalve drie oudere mensen die hij het zag doen. Aan de hand van getrokken kaarten was iemands lot fortuinlijk of juist niet. Schoppen gaven verdriet, ruiten gaven strijd, klaveren gaven geld terwijl harten vreugde brachten.

 

In 1788 richtte hij de “Société des interprètes du livre de Thot” op. Indertijd hing men fel aan de valse aanname dat de mysterieuze Tarot uit Egypte kwam, vandaar het boek van “Thot” (Hermes Trismegistus). Naderhand werd zijn speelkaartsysteem, dat de “Petit Etteilla” (32 piquet speelkaarten+persoonskaart) genoemd werd omgevormd naar een volledig tarot spel, dat nu bij ons bekend is als de Grand Etteilla. Deze Tarot gaat de geschiedenis in als de eerste esoterische en voorspellende Tarot, in die zin, de eerste die hier EFFECTIEF intentioneel voor gemaakt werd. De Tarot bestond toen natuurlijk al heel lang, maar het enige dat zeker was, is dat dit gemaakt was om het spel Tarot te spelen.

In 1790, opent hij samen met zijn zoon, Louis-Jean Baptist een school voor magie (Nouvelle ecole de Magie), dit was immers vlak voor de Franse revolutie, om het jaar erna te sterven. In het jaar dat hij stierf werd de kroon op het werk gezet door de publicatie van de Petit Etteilla.

 

WheelofFortunespread

Cartomantie in een notendop…

Een potje kaarten loopt parallel met de gebeurtenissen in een mensenleven. Als je kaart, zijn er altijd winnaars en verliezers… Je verliest een slag maar wint er naderhand misschien meerdere terug. Als het meezit, krijg je een goede hand gedeeld. Hoe meer troeven je hebt, des te groter de winstkansen. Heb je voldoende ‘patience’ om voor de lange weg te kiezen? Wie krijgt de Zwarte Piet toegeschoven?

Brengt dit rondje grote of kleine miserie? Wie heeft de bank of ‘abondance”? Wie durft vragen en wie gaat solo?

Deze stukjes karton zijn daarom uiterst geschikt om jouw leven goed in kaart te brengen…

11156271_10206851846681636_538263926105491147_n