3 kaarten Petit oracle des dames

Een raadzoekende wil weten hoe haar liefdesleven de komende week zal ontplooien.

Voor deze gelegenheid halen we het Petit oracle des dames uit één van mijn doosjes o:)…

47084976_290561941569162_1715008530378915840_n

Beste,

Het spijt me te moeten zeggen maar de kaarten geven niet de meest harmonieuze of wenselijke situatie met betrekking tot het levensgebied liefde. Kaart n°28, La Renommée laat immers altijd calamiteiten gebeuren waarvoor je logischerwijze nooit zelf zou kiezen moest je daar controle over kunnen uitoefenen…

De8 is de kaart die jouw gedachten representeert. Deze zullen dag en nacht (n°28 “NUIT)malen over de situatie. La Renommée  (vermaardheid/beroemdheid) laat zien dat jouw gedachten vooral bezig zullen zijn met hoe jij gezien wordt in de liefde, wat jouw marktwaarde is om het cru te zeggen.

Het goed nieuws is echter dat de 8 ook een belofte is voor vruchtbaarheid voor het plantsoen en grond. Contextueel kan dit willen zeggen dat de situatie veel vruchtbaarder is dan jouw gepieker zou vermoeden…

Veel succes!

 

 

coup de trois met de speelkaarten

Iemand wilde weten of de afspraak die staat met een bepaalde persoon de moeite loont om te laten doorgaan.

47230079_1029191957264917_7984661270634692608_n

Eerst en vooral geeft de order van de kaarten, eindigend op 10, de ultieme gelukskaart en antidota voor alle negatieve kaarten in de buurt al direct te kennen dat het zeker de moeite loont om de afspraak te laten doorgaan.

De rede hiervoor ligt in het feit dat vermeende oneer of het niet gezien worden zoals men dat zou wensen (door degene waarmee je afspreekt) volledig van de baan geveegd zal worden door ♥10. De ♦6 is sowieso een kaart van tevredenheid en geluk.

Moest men niet vrezen dat men niet gezien wordt zoals men zou wensen (oneer) kunnen we er eventueel in lezen dat de afspraak een boost is voor de sociale status van de raadzoekende en zou het juist een boost zijn voor het zelfbeeld…

Hoe dan ook…

Laat deze afspraak maar fijn staan, later zul je er met tevredenheid op terug kunnen kijken.

Petit Lenormand legging met onderwerp.

Ooit heb je geen gerichte vragen voor de kaarten en wil je kijken welke boodschap ze voor jou hebben. De ene keer zal dit informatief zijn, de andere keer triviaal of zelfs humoristisch.

Bij deze legging viel de kaart n°26, het Boek als kaart die het onderwerp van de legging weergaf. De overige kaarten vertelden meer over wat n°26, het Boek betekent…

47063516_213421879555329_3482489127184629760_n

De kaarten die het onderwerp toelichtten waren n°29, Dame+ n°27, de Brief+ n°2, de Klaverbladen.

De kernbetekenis van het het Boek is een geheim. Deze context is verbuigbaar tot het ongekende en het ongewisse. Dit Boek bepaald in deze legging de verrassing omdat men niet op de hoogte is…

Waar is men (nog) niet van op de hoogte?

Een significante dame (n°29) communiceert (n°27) iets wat zeer positief is, het zal tot tevredenheid leiden (n°2).

Wil je ook op een duidelijke en traditioneel juiste manier met de Petit Lenormand leren werken? Koop nu de Petit Lenormand encyclopedie door hier te klikken.

 

n°19, de Hoge Toren veraf gelegen.

Bij de authentieke methode om de Petit Lenormand te lezen kijken we naar de afstand van de kaarten ten aanzien van de persoonskaart.

n°19, de Hoge Toren is een zeer bijzondere kaart die men vaak over het hoofd ziet bij het duiden van de Grand Tableau (grote legging).

Deze kaart heb je best dicht bij de persoonskaart gedeeld. Dit voorziet de raadzoekende van tastbare levenskwaliteit. Deze kaart geeft perspectief op controle en invloed op de levensloop van de vrager. Hij of zij zal ambities en betrachtingen waarmaken en kan zelfs aanstalten maken op een goede rebound als de gezondheidskaarten slecht liggen. Als beeldverhaal zou je kunnen verzinnebeelden dat de raadzoekende goed overzicht zal hebben over zijn/haar leven.

Maar wat als deze kaart veraf ligt???

IMG_20180322_170520 - kopie (2) - kopie

In dat geval is het omgekeerde waar…

Men heeft veel minder grip en is aan de grillen van het lot overgeleverd. Als er goede zaken gebeuren is dit met een meevaller. Zelf heeft men veel minder een eigen hand in zijn/haar geluk. Men is veel minder zeker van controle en invloed dan als deze kaart dichtbij zou liggen. De rode kruisjes op de foto bewijzen dit ook, deze negatieve invloedssferen liggen dichtbij en de goede invloedssferen (die meteen bliksemflits) liggen veraf en dus ook niet binnen de comfortzone van de raadzoekende…

Symboliek + beeldverhaal= TDM

De rauwheid van de afbeeldingen van de Tarot de Marseille lenen zich om op verschillende manieren te interpreteren. Symbolisch, als beeldverhaal (wat gebeurt er in het ontstane beeldverhaal met de kaarten?)of beiden systemen gecombineerd, wat voor mij persoonlijk het summum is.

Iemand wilde weten hoe hij mentaal gestimuleerd en gemotiveerd kan blijven in de situatie waar hij momenteel in zit.

46843961_2280764192169074_3741493771305484288_n

Slechts twee kaarten lieten zich gelden om antwoord te geven op deze legging. Ik leg maar juist zoveel kaarten totdat de legging “gesloten” is. Daarmee bedoel ik dat de blikken van de figuren op de kaarten niet meer naar buiten kijken maar naar binnen of vooruit. Aangezien beide heerschappen elkaar recht in de ogen kijken is de legging al met twee kaarten “af”…

De raadzoekende laat zich hier voorstaan door de ROY DE DENIERS, quasi nonchalant bekijkt hij LE BATELEUR die getrouw zijn show opvoert en het publiek weet te bespelen vanachter zijn tafel met allerhande spullen . Mijn eerste antwoord is dat de raadzoekende sowieso moet zorgen dat hij publiek heeft en moet zorgen dat hij een centrale rol speelt in het gebeuren. Niet als toehoorder of kijker maar als uitvoerder van de show. Hij zal binnen de context waarin hij opereert de hoofdrol moeten opeisen om mentaal gestimuleerd te kunnen blijven.

Verder viel me meteen op dat er veel gelijkenissen in de kaarten zitten. Ze hebben dezelfde pose met hun arm, dragen  een nogal extravagant hoofddeksel en  hebben een rond object vast. Dit kan ook een teken zijn dat de ROY nog meer LE BATELEUR moet gaan nadoen. Hij past al wel gelijke handelingen toe van LE BATELEUR, maar hij moet rechtop gaan staan en nog meer zaken ter hand nemen en zich vooral laten gelden!

mini TDM

Deze morgen verscheen volgende legging om mij beter te wapenen in deze dag-

46787330_520956254981611_5563404445703733248_n

VII, LE CHARIOT was de eerste kaart op tafel. Deze kaart verzinnebeeld de allegorie van Plato’s ziel. Een menner die twee paarden (links paard begeerte/afleiding & rechts paard wilskracht/strijdvaardigheid) in het gareel moet houden om de meet op een succesvolle manier te kunnen halen. De kaart links laat zien wat de begeerte/afleiding is (maw af te raden is als men de meet wil halen) de kaart rechts laat zien wat de goede weg is, maar waar men wilskracht en strijdvaardigheid aan boord zal moeten leggen.

Het kan vandaag verleidelijk zijn in een significante situatie die op mij af komt om zo radicaal als XIII te zijn. Om met de grove borstel doorheen de situatie te gaan, om koppen te laten rollen! Desalniettemin zou het gunstiger zijn om zoals XIIII te matigen, water bij de wijn te doen om uiteindelijk te winnen…

Legging “de Zeven” Tarok vd Borre

46943647_1481839228617596_2468079068038299648_n

In het instructieboekje van de Vlaamse Tarok Vd Borre staat dat we eerst de kleine troeven (de speelkaarten) per reeks (Epees, Batons, Coupes& Deniers)bij elkaar moeten brengen en in vier stapels verdelen (zie foto boven). De 22 grote troeven dienen ook apart gelegd te worden. We hebben dus 4 reeksen van 14 + 21 troefkaarten. 5 stapeltjes maw.

Bij een traditionele legging dienen we de volgende reeks te raadplegen. Batons= voor werk en alle zaken waar creatie en scheppingsdrang bij komt te kijken. Voor geldzaken= Deniers, voor de liefde= Coupes en voor alle tegenslagen= Epees.

In het voorbeeld hebben we een vraag over werk en het gunstige perspectief daar op. Hiervoor nemen we het stapeltje van 14 Batons en schudden het goed door elkaar.

46636029_732714520429040_2752985049308594176_n

Vervolgens leggen we willekeurig (na het schudden van de 14 Batons) 4 kaarten op tafel. Je mag ze uiteraard ook uitwaaieren en zo trekken, zonder ze uit het pak te delen. De overige 10 Batons leg je terzijde (zie boven).

47047996_370998940333367_221433898008051712_n

Dan schud je de 22 grote troeven (met de hoofdvraag indachtig uiteraard). 7 kaarten van deze reeks  leg je op tafel, uit het pak of uit een waaier…(Zie boven).

Daarna haal je nog 3 kaarten van de 7 geselecteerde kaarten weg, zodat er nog 3 over blijven…(zie hier onder).

46782232_1024478264391270_1971151820042534912_n

Draai nu de kaarten om…

46767518_1609401232536528_6888422730060791808_n

De eerste (uiterst linkse) kaart van de kleine troeven= het begin (mbt de vraag)

De tweede kaart= de climax (in deze context van de vraag)

De derde kaart= de mogelijk hinderpalen

De vierde kaart= de eindbestemming, waar eindigt dit?

De onderste lijn grote troeven

Kaart links= de invloeden op het verleden

Kaart midden= de invloeden op de hedendaagse situatie (mbt de vraag)

Kaart rechts= de invloed op de toekomst

Boodschap in de kaarten=

In het begin heeft de raadzoekende moeten opletten met “ijdele” projecten en de zelfzucht van de mensen die te maken hadden met dit levensgebied (Valet de Baton) ondanks dit alles was de invloed van LE SOLEIL XIX aanwezig en zijn er ook substantiële successen en overwinningen geboekt in het verleden.

De climax van het bereik van dit levensgebied zal zijn dat de raadzoekende zal concluderen dat het ondernemen vruchtbaar zal zijn en tevens ook duurzaam eenmaal hij/zij zover is. XIII laat zien dat er een grote Tabula rasa bezig is op dit levensgebied er zal zich een hele hoop ten goede gaan ontwikkelen, dit beloven immers de 9BATONS.

De raadzoekende moet in het bijzonder uitkijken naar een vrouw in de gedaante van de Reyne des BATONS. Dit vrouwmens is belangrijk in het behalen van de doelen. De eindbestemming zal zijn dat de raadzoekende zijn creatieve talenten ten goede benut heeft en dit op een lonende manier heeft weten uit te spelen. Dit zal echter wel met onzekere periodes gepaard gaan (XVII)

Succes is verzekerd maar het is geen weg over rozen, zoveel is duidelijk….