Combinatietips uit de praktijk

n°11, de Roede+n°21, de Berg –

Een argument (n°11) dat op verzet (n°21) botst.

Andere optie: een nogal vijandige (n°21) opmerking die wordt toegebeten (n°11) of “hate speech” in een andere context…

De opties zijn heel divers binnen de gegeven context.

De exacte authentieke en traditionele betekenissen en werkwijzen voor de Petit Lenormand vind je in de Petit Lenormand encyclopedie! Wil je ook leren werken met deze kaarten zoals het moet? KLIK HIER!

Advertenties

Reading voor een dame (vorige week) €9- Grand Jeu- reading.

Met toestemming van de persoon in kwestie mag ik  een stuk van deze reading (een €9- mailreading) openbaar maken. Zo kan iedereen met dit prachtige kaartspel en authentieke cartomantie vertrouwd geraken. Uiteraard blijft de persoon in kwestie anoniem.

Een dame wilde weten wat het toekomstperspectief was voor haar relatie.

26056797_10155237590484677_959679232_n

Beste X,

Mijn eeuwig devies bij het raadplegen van de kaarten: “ga niet naar de kaarten leven, dat is absurd, gooi daarentegen ook niet de informatie overboord, dat is even absurd…” Dit is natuurlijk een heel erg duale stelling an sich, maar wel de meest “juiste” die ik kan formuleren als iemand die open en eerlijk is over dit beroep…

Een reading weeg je best in de schaal van het nut van de informatie. Een voorspelling of analyse, of deze nu goed of slecht is in jouw ogen, die weeg je best ZELF af aan de waarschijnlijkheid van datgene dat de kaarten zeggen. Alleen zo kan je zelf de meeste controle over je eigen leven claimen enerzijds, maar anderzijds ook maximum gebruik maken van wat de kaarten voor jou te vertellen hebben.

Soit, waarom die inleiding?

De kaarten geven sowieso weer dat de relatie nooit zo zal zijn zoals je zou willen, dat is iets wat (volgens de kaarten) 100% zeker is. Volgens de middelste kaart ♠8, alsook “het kleine sujet gauche” op de ♦Dame geven ongezonde gevoelens van boosheid en zelfs rancune weer. Op termijn zal zich dit hoe dan ook kunnen wreken. De bloemen op ♠8 geven de spijtige boodschap dat er onheil komt voor de sterke zowel als voor de zwakken. Moest je vandaag een slag winnen zal je die op termijn dubbel verliezen…

Het “kleine sujet droite” op ♣4, geeft aan dat er geflirt wordt.

Welnu, of dit laatste nu reeds gebeurt of niet kan ik niet zeggen, daar wil ik mij niet aan wagen. Heeft dit reeds een rol gespeeld in het verleden en maakt dit wraakgevoelens los? Dat kan jij enkel zelf invullen.  Het zou samen met de rest op zijn minst een bode voor de toekomst kunnen zijn, die laat ons een kat een kat noemen, volgens deze legging weinig perspectief heeft.

Goh, geen prettige legging, als je heel hoopvol de toekomst tegemoet zou zien…Desalniettemin, de kaarten verplichten jou tot niets en ik uiteraard al helemaal niet! Ik lees enkel de kaarten voor wat dat waard is (jij moet het zelf waarde geven). Weeg deze informatie dus af aan de waarschijnlijkheid en probeer te kijken waarom ze dit item naar voor kunnen brengen en wat dit voor jou kan betekenen.

Het gevoel zit scheef en is doorspekt van rancune en negatieve gevoelens die het perspectief ondermijnen. Dat is de crux.

Ik weet niet of dit item bespreekbaar is voor jullie al koppel? In ieder geval stof tot denken.

Veel succes…

Björn

Reading coup de trois Grand Jeu n°2-

Een dame had graag geweten wat ze van haar aanstaande trip naar het mooie Italië mag verwachten.

26057773_10155237126099677_797228329_n

Niets geeft blijk van zaken die van onheilspellende aard zijn. De kaarten kiezen er wel zelf voor om een significant voorval aan te duiden dat voor wat ongemak kan zorgen.

De middelste kaart ♦Dame:

Deze geeft discussie weer over een onderwerp dat wordt opgegooid waarin bepaalde personen die bij de situatie betrokken zijn zich benadeeld gaan voelen ten opzichte van één iemand die het meest bekwaam of het beste geacht wordt in de besproken situatie. Of die situatie zelf zich ginder of aan het thuisfront zal voordoen kan ik niet uit deze drie kaarten halen. Maar het voorval zal net als op de foto bij jullie de eettafel bereiken als gespreksonderwerp. Wel blijkt aan de ♦10, dat iemand zich zorgen maakt over jouw reis. De sinaasappelboom op ♥5 geeft een loyale en fanatieke “staatsman”, ik neem hem hier voor een chauvinistische Italiaan die jullie gunstig gezind is tijdens jullie verblijf.

Conclusie: De trip zal zonder meer leuk zijn, echter laten de kaarten zien dat het gewone leven met zijn beslommeringen en vervelende aspecten niet wacht tot de vakantie om is.

Het leven zoals het is…

Heel veel plezier, laat het de pret niet drukken!

Björn

Reading coup de trois Grand jeu

Een dame wil weten of zij nog een carrièrewending zal maken. Ze geeft aan dat ze zeker niet ontevreden is in haar huidige job.

De vraag aan de kaarten: ” Wat is het perspectief op tevredenheid voor deze dame als ze het beroep dat ze nu uitoefent blijft uitoefenen, onder hetzelfde beding?”

26056905_10155236944344677_1556842056_n

De middelste kaart als focus geeft de ♦Boer. Op het tafereel in het midden zie je  Odysseus die verkleed als koopman de ontdekking doet dat Achilles zich schuil houdt aan het hof (verkleed in vrouwenkleren). Hij wordt geacht te vechten in de Trojaanse oorlog.

De betekenis van deze kaart= Een ontdekking waarmee je jezelf enorm voordeel zal doen in het bereiken van het beoogde doel (=in deze context= werk).

Het rechtse sujet op de ♠4 geeft “jaloezie met goede afloop”, terwijl het sujet links op ♣9 op directe winst en voorspoed wijst.

Samenvatting: De beroepskeuze die je gemaakt is goed, het is en blijft hoe dan ook winstgevend en er ligt niets in waaruit zou moeten blijken dat het jou in die mate zou tegensteken dat je er de brui aan gaat geven ooit. Integendeel, het zal hoe dan ook de basis blijven van je inkomsten. Maar, je gaat een zeker verlangen opbouwen om er iets bij te doen of om dit wat je nu doet op een ander manier te doen. Iemand zal hierin je voorbeeld zijn. Dat is ook wat de jaloezie wil zeggen op ♠4. Niet dat je jaloers gaat worden in de akelige zin van het woord maar eerder verlangen om hetzelfde te kunnen doen. Iemand zal het licht aandoen wat dit betreft. Maar je blijft steeds het meest belang stellen in je directe winst (gewaarborgd inkomen) op kaart ♣9. Je blijft dit doen, maar er komt in de toekomst nog iets bij of je komt te werken onder een ander beding.

Hoe dan ook zullen je inkomsten stabiel blijven met hetgeen je nu doet.

Veel succes!

Björn

-Grand Tableau voor X voor 2018-

Voor X, een dame met kinderen werd ik gevraagd om eens “rap” te kijken wat er in 2018 op haar pad zal komen. We spraken af dat ik dit niet al te diep ging doen omdat het veel schrijfwerk kost. Ik zou enkel de globale tendensen (ten goede of ten kwade) aanduiden. Geen enkele andere legging is hier meer geschikt dan de Grand Tableau.

De volgende kaarten werden gedeeld:

thumbnail_IMG_20171216_141102

Beste X,

Je ligt onderaan in de legging wat maakt dat er een hoop op je schouders zal neerkomen, bovendien lig je ook naar het midden toe wat sowieso turbulentie beloofd, ten goede en ten kwade (Er liggen zowel goede als slechte kaarten in jouw onmiddellijke  comfortzone gedeeld). De twee meest centrale kaarten  van de legging zijn n°6, de Wolken en n°10, de Zeis. Dit geeft aan dat er onzekerheden (n°6) zullen spelen die als een dreiging of gevaar (n°10) door jou zullen ervaren worden. De Wolken in combinatie met de Ster geeft volgens de authentieke leer zelfs een aaneenschakeling van ongemakken en tegenslagen. De Zeis in je comfortzone geeft altijd blijk van situaties die gepaard gaan met angst en onzekerheid en zullen hoe dan ook een inbreuk voor jouw welbehagen vormen. Dit zal voornamelijk te maken hebben met nieuws dat je zal ontvangen (de Ruiter n°1). Tevens is het opletten mte de Zeis+ Schip voor schade aan jouw wagen, nooit leuk! Altijd kijken dat je goed verzekerd bent en dat alles optimaal wordt nagekeken. De Zeis drukt ook met haar gewicht op gestelde hoop en aspiraties (De Sterren n°16). Hoop de je zal stellen in het vinden van harmonie en hebben van plezier, uitgedrukt door n°24, het Hart, onder de Sterren gelegen.

De Kist die dichtbij gedeeld ligt alsook de Roede zijn hier het bewijs van. De Kist brengt hoe dan ook de factor “onmacht” met zich mee en de Roede brengt disharmonie in huis wat altijd zal leiden tot frustratie en discussies hierover. Het gevoel van onmacht dat de Kist zal brengen raakt het de Lelie aan. Dit is de levensgebiedkaart die voor familie staat. De Roede+Lelie+Toren geeft aan dat er strijd zal zijn in een hoog gebouw (de hoge Toren). Dit is de ultieme combinatie voor een rechtszaak.

Soit, ik ben begonnen met het slechte nieuws zoals je al wel zal gemerkt hebben.

Het goede nieuws is dat ondanks het bovengenoemde jijzelf boven op de hoge Toren gedeeld ligt, dit geeft sowieso aan dat je controle hebt op jouw levenspad. Je zal de tand des tijds (wat betreft 2018) doorstaan alsook goed overzicht hebben. Bovendien ligt de Zon aan je voeten en de Sleutel binnen handbereik. Wat je ook voor je kiezen krijgt in 2018, je zal in staat zijn dit te pareren maar dat zal wel eerst ten koste gaan van de inspanning die je moet leveren en de zorgen die zullen opduiken. De dreigende Zeis wordt gelukkig nog omgeven met goede kaarten (die de werking van n°10 afzwakken) en de Wolken liggen met de lichte kant naar jou (n°29, de Dame) gedeeld. Dit maakt dat het slechte weer van je weg zal trekken. De aankomende rechtszaak, waarvan sprake daar heb je de Sleutel bij liggen wat succes beloofd, er zullen zaken opgelost worden. Bovendien is de Lelie de kaart van de eerlijkheid die aan jouw zijde ligt. Rechtvaardigheid zal jou niet verlaten volgend jaar.

thumbnail_IMG_20171216_141124

Het Hart dichtbij en de Ring rechts is een goed teken voor jouw relatie. De kaarten rond de Ring geven aan dat de relatie perspectief heeft (de Ster), harmonieus en sterk genoeg is, het Schip laat weten dat je met deze relatie zal welvaren. De kaarten rond het Hart laten zien waar jouw hart voor zal kloppen, waar jouw verlangen naar uit gaat, het komende jaar.  Dat hart van jou zal kloppen voor welslagen (de Ster), algemene positiviteit (de Zon) en de relatie met mensen, het zal zoeken naar tevredenheid (de Klaverbladen) tout court. Bovendien verlang je op reis te gaan (het Schip). Dit laatste zal niet bij een verlangen alleen blijven want de Vogels op afstand beloven een reis over de landsgrenzen heen.

Het enige nadelige aan de cluster die jouw liefdesleven moet uitbeelden in de legging is dat het Anker, n°24 net buiten jouw comfortzone ligt. Dit zal blijk geven van instabiliteit van de relatie. Vergeet echter niet dat de rest van deze cluster laat zien (zoals eerder vernoemd) dat de relatie bestendig is. Ook al zal je af en toe hierdoor de hoop laten varen of ontrouwe gedachten hebben. Ontrouwe gedachten in de grote zin van het woord want je hebt de Lelie niet onder jou gedeeld. Ontrouwe gedachten die indruisen tegen de kernafspraken.

Het werk dat door de Maan wordt weergegeven zal zich ook opdringen en met het nodige gewicht letterlijk en figuurlijk op jou drukken. Er zal in 2018 op jouw werk een andere weg ingeslagen worden, met nieuwe opties en andere keuzes. Aanvankelijk zal dit voor verwarring en onzekerheid zorgen. Een bepaald heerschap zal hier een doorslaggevende rol in hebben. De Wolken bij de Tuin laat een “knuppel in het hoenderhok” zien. Maar uiteindelijk zal de boel weer floreren door n°9, de Ruiker.

thumbnail_IMG_20171216_141136

Met de Boom op afstand zit het best wel goed met de vooruitzichten op het vlak van gezondheid. De Roede en de Kist welke in de oude leer ook gezondheidskaarten zijn kunnen wel momenten van vermoeidheid en hoofdpijn aangeven, terwijl de Roede jouw niet zal vrijwaren van ontstekingen allerlei. Maar niets ergs omdat de Boom ver weg ligt…

Er ligt niets verontrustends rond het aspect kinderen in jouw leven gedeeld, gelukkig maar!

thumbnail_IMG_20171216_141149

Financiële middelen zullen genoeg voor handen zijn, maar het Schip ligt te ver voor grote winsten van welke aard dan ook. De Weg laat zien dat er telkens een uitweg is uit elke vervelende situatie; er is genoeg, maar dat is het dan ook voor 2018. Het Anker ligt te ver weg om een solide basis te vormen voor significante vooruitgang op financieel vlak.

Echte vijanden ga je niet krijgen, zowel de Slang, de Vos en de Berg blijft bij je uit de buurt. Het Kruis ligt echter ver weg en staat op de Berg geplant. Dit geeft wel aan dat obstakels die nu spelen ook doorheen 2018 meegaan.

De Ooievaar zit recht op jouw dak van het Huis n°4. Moest deze Ooievaar dichtbij liggen zou het om een effectieve verhuis kunnen gaan. Nu laat deze combinatie slechts veranderingen aan je huis zien. Tevens zegt de Ooievaar op deze positie (ver van de persoonskaart verwijderd) dat het meeste hetzelfde zal blijven. Grote veranderingen die doorpakken op meerdere levensgebieden tegelijk zullen niet plaatsvinden…

Laat ons besluiten met je “lotslijn”: hoge Toren+ de Zon+ het Hart+ de Ring. Een positief levenspad en plezier in het relateren met mensen zal jou ten deel vallen.

Dit was in een notendop de prognose voor 2018-

Veel succes!

Björn

thumbnail_IMG_20171216_141201

Less is more, stuk van een legging voor een man.

Bij een consult is het leuk om de kaarten te schudden en op te zoeken waar de persoonskaart zit. De twee kaarten voor en na de persoonskaart van degene die raad zoekt in de kaarten neem ik dan als informatie zonder context.

thumbnail_IMG_20171213_192405

In de legging hierboven, die over de man ging (n°28) liggen er in het verleden (links) de Zeis en het Kind. In de toekomst of vanaf nu liggen daar de Kist en de Hond. Dit mocht voor deze persoon betekenen dat het goed bevonden worden (n°13, het Kind) of het toeven in goed gezelschap (n°13) in het gedrang kwam door de Zeis (n°10). Hier komt een eind aan (n°8, de Kist) waardoor loyaliteit en vriendschap (n°18) weer zal ervaren worden.

Mijmeringen over de TDM

thumbnail_IMG_20171209_130418

Als VI L’AMOVREVX staat voor een keuze maken en de kaart links staat voor de goede keuze, terwijl de kaart rechts staat voor de slechte keuze (de keuze op basis van de begeerte)kan dit verschillende zaken betekenen.

Suggestie 1: Kies niet voor wat mooi klinkt, luister niet naar wie hoog van de Toren (uit de wolken) blaast omdat dit inspeelt op je verlangen of begeertes in de bevraagde situatie…

Het is de juiste keuze om te handelen naar of te kiezen voor iets dat L’HERMITE uitdrukt. Als LE JUGEMENT geluid uitdrukt of zich opmerkzaam wil maken, laat L’HERMITE stilte en bescheidenheid zien.

Suggestie 2: Oordeel niet…

Handel zoals de L’HERMITE, onderzoek de zaak grondig…

 

Legging met de Grand Jeu

Aan de Grand Jeu vroeg ik: “wat zijn de zaken die ik in het achterhoofd moet houden bij het argumenteren/verdedigen van mijn visie?”. Deze vraag heeft als ondertoon in het bereiken van mijn doel en overtuigen van mensen. Dit is een breed gegeven, los van het kaartleggen ben ik heel erg bezig met maatschappelijke zaken waarin je steeds moet onderbouwen (vaak tot in den treure) waarom iets beter of slechter is…Vaak word ik er kwaad van en blaas ik alle bruggen op. Ik moet erkennen dat dit niet altijd de meest vruchtbare weg naar mijn doel is. Zelfkennis is de sleutel tot wijsheid zegt men…

24174425_800937086775635_8489940289204613831_n

Het Grand Sujet van de ♠Boer laat een wijze zien met een weegschaal in zijn hand. Hij heeft een diepgaande kennis over moraal en de daaruit gedistilleerde wetten en regels. In de oude leer staat deze man voor: “justice et égalité”. Rechtvaardigheid en gelijkheid, ieder het zijne, mijn en dijn.

Sujet droite van de 2, laat een jong meisje bij de fee Miraïs zien. Ze is blij en trots dat de fee voor haar een gemaakte fout weet te herstellen  (vergeven)met haar toverstaf.

Sujet gauche van ♠3, Lachesis, één van de drie spinsters (Clotho, Atropus) geeft het “lang leven” en kalmte

De bloemen op de ♠Boer laten weten dat degene die gebukt gaat onder onrecht bescherming en hulp zal krijgen.

Conclusie: Ik ben het meest gebaat bij het kennen van de wetten en wetmatigheden als het kader. Dit tezamen met de heersende moraal en ethiek moet telkens de kern van mijn betoog/standpunt zijn maar ook de ijkmaat waaraan ik mezelf moet meten. Het zou goed zijn een zalvende en vergevende houding aan te nemen tegenover mensen die een fout maken (2) en me te richten op de lange termijn, het lang leven, het einddoel, dit zal het meeste rust brengen (♠3).

Dit is iets dat ik onmiddellijk erken en herken. Zeer nuttige raad van de Grand Jeu; thx-

Vraag voor mezelf ivm publicaties boeken in het Engels

Mijn vertaalster opperde toen straks om mijn boeken (Volume1+volume2) tezelfdertijd uit te geven in het Engels. Dit was sowieso gepland na nieuwjaar (februari/maart). Aanvankelijk wilde ik eerst Volume 1 uitgeven en daarna 2 met een korte periode tussen.

Er hangen best wel wat voordelen aan het idee in verband met promotie.

Ik vroeg aan de kaarten: “Zou het samen uitbrengenv van vol1+2 een voordeel zijn”?

24173717_800701453465865_3002386523889789319_o

De eerste twee kaarten (n°4, het Huis+ n°2, de Klaverbladen) geven weer dat het tot tevredenheid zal leiden in mijn huis. Wel zal ik rekening moeten houden met het feit dat er op één of ander manier zorgen (n°23, de Muizen) zullen ontstaan (n°13, het Kind=starten, beginnen) door of van een significante dame (n°29, Dame) met betrekking tot deze vraag.

Hmz…beejte wazig dat laatste stuk. Desalniettemin het idee zelf zou tot tevredenheid leiden. Ik neem het in overweging. Als zich deze zorgen concretiseren zal ik daar wel gepast op inspelen zeker? o:)