Grand Tableau voor de rest van 2017

Deze Grand Tableau is voor een man, die hier anoniem blijft. Hij had graag geweten wat de rest van het jaar nog voor hem in petto heeft. Dit op alle vlakken, hij wil niet onaangenaam verrast worden, zo liet hij weten. Voor zo een vraag is er geen legging beter geschikt dan onze Grand Tableau, een groot overzicht over iemands leven.

De vraag: “Wat mag X nog verwachten voor de rest van 2017?”

Voor het uitleggen “coupeerde” ik het spel in 3 delen om te zien welke significante boodschap met betrekking tot de hoofdvraag de onderste kaarten van elk stapeltje meegaven. Naderhand werd het pakje terug in de oorspronkelijke volgorde bij elkaar gedaan en gedeeld in een 8×4+4 formatie.

Couperen: n°12, de Vogels+ n°13, het Kind+ n°2, de Klaveren

20728017_10154892666659677_862097623476699657_n

De algemene tendens voor de rest van 2017: Waar er kort leed en agitatie kan zijn (n°12), komt er weer een nieuw begin (n°13) dat zal leiden tot contentement (n°2).

20708177_10154892687204677_3905459961567387898_n

Beste X,

Je ligt zoals je kan zien aan kaart n°28, vrij hoog in de legging gedeeld. Dit geeft een voordeel dat je op zijn minst voor de rest van 2017 op het meeste, letterlijk en figuurlijk een goed overzicht zal hebben. Het feit dat het Boek, n°26, ver buiten jouw comfortzone gedeeld ligt is hier een extra bevestiging van. Niets, zal jou zodanig kunnen verassen omdat het boek met zijn geheimen uit je buurt zal blijven. Het feit dat je zo hoog ligt, geeft sowieso altijd een goed perspectief voor controle op dat wat onder je ligt. Rond jouw persoon, in jouw onmiddellijke comfortzone (dicht en zeer dicht) liggen een aantal ♣ alsook een negatieve ♦, de Zeis, n°10. Deze kaarten duiden altijd een situatie of klimaat aan dat je nooit uit eigen beweging zou kiezen. Als gezond tegenwicht van deze negatieve invloeden liggen maar liefst 3 kaarten, het Huis, de Sterren en de Sleutel in de directe nabijheid. Dit geeft sowieso aan dat hoezeer je ook storingen van de ♣ mag ervaren, je er in zal slagen deze te overkomen of op zijn minst te neutraliseren. De Wolken, de boosdoeners van dienst liggen zeer ver verwijderd, dit is een extra bevestiging dat er jou geen al te groot onheil kan overkomen. Waar deze Wolken de grootste stoorzender zullen blijken is op het vlak van hartzaken. De cluster die de kwaliteit van jouw bestaande relatie moet uitdrukken ligt buiten jouw comfortzone en tevens ligt de Ring links van jouw persoonskaart. We kunnen hoe dan ook vaststellen dat de rest van 2017, het aspect liefde/huwelijk zeker niet de meerwaarde zal bieden in jouw leven die in een normale situatie gewenst is.

20663988_10154892690764677_5763787146333194398_n

Aangezien de Ring links en verwijderd ligt zal blijken dat de band tussen jou en je partner de komende tijd niet sterk zal zijn en in schril contrast staat met de oorspronkelijke insteek aan het altaar. Het Hart ligt ver verwijderd wat in de oude leer “een koud hart” heet, een hart dat niet vervuld zal worden. Gelukkig ligt wel nog het Anker bij het levensgebied van het huwelijk (n°25, de Ring). De Boom bevestigd dat de relatie wat wortel schiet. De Lelie en de Ruiker bieden gelukkig nog wel wat kwalitatief tegengewicht door hun eerlijkheid, er zal wel een geschenk gegeven worden dat genegenheid uitdrukt. Waarschijnlijk in de vorm van een geschenkbon of coupon (Schip+ brief). Maar de Ooievaar+ Ring+ Kruis voorziet geen grote veranderingen. Bovendien ligt het Kruis ver en bij de Ring wat het leed dat op dat levensgebied heerst een lange tijd meegaat.

Het Kruis deelt ook de kaart die het levensgebied privéleven/thuishaven moet uitdrukken. Dat is niet vreemd, aangezien jij met je partner onder hetzelfde dak leeft. De Slang met zijn giftige uitwerking hangt met zijn complexe impact recht boven jouw dak. Kruis+Huis+ Maan gaat een indicator zijn van het feit dat er leed/verdriet gaat zijn over elkaars positie en de waardering daarvan. Dit kan van één van de twee komen, je moet maar eerlijk voor jezelf zijn hoe jij jouw partner waardeert…het kan natuurlijk ook van haar komen of jullie kunnen je er beiden aan schuldig maken, daar is deze constellatie niet geheel duidelijk in. Ook de Brief+ Huis+ Zeis geven aan dat er dreigende communicatie is, of schriftelijk of non-verbaal met bijvoorbeeld lichaamstaal, houding of gesticuleren . Wat wel goed is voor jou persoonlijk, is het feit dat dezelfde Maan in jouw comfortzone gedeeld ligt. Je zal wel een zeker aanzien genieten op ander vlak, wat goed zal zijn voor jouw zelfbeeld en jouw sociale profiel in de context waar dit voor van tel zal zijn. Het valt wel op dat de Hond en de Tuin, die vertrouwelingen inhouden ver van jou af liggen. Die Vos die rond jouw Tuin loopt rijmt niet goed met de vijandelijke Berg die als een obstakel op je pad zal komen. De Vos is altijd een persoon die voor zijn eigen belang en ten nadele van jou zal handelen. Je gaat met deze persoon een deftige discussie hebben (de Roede boven je hoofd) die zelfs dreigend zal zijn op vlak van agressie (Roede-Man-Zeis). Je zal bezoek krijgen (Ruiter+Man+Muizen) en dit zal tot heel wat muizenissen leiden. De Slang laat zien dat er een significante mate van oneerlijkheid mee gemoeid gaat zijn. Deze hele discussie zal zich echter wel oplossen, de Sterren geven welslagen en de Weg toont ook letterlijk een uitweg, met opties, bovendien zal de Sleutel de leugens en het onheil van de Slang kunnen analyseren en oplossen.

De drie gecoupeerde kaarten terug indachtig geven sowieso aan, dat er na de nodige agitatie weer tevredenheid zal zijn met een nieuw begin. Als de Muizen dichtbij liggen is de situatie nog niet definitief kwijt of gestolen (figuurlijk dan-).

20767767_10154892694074677_965397372860290686_n

De “Kaarten van de zee” (Schip+Anker+Vissen) die jou financiële situatie in zijn geheel moeten weergeven konden helaas ook beter gedeeld zijn. Dit geeft op zijn minst blijk van het feit dat dit levensgebied de komende tijd van 2017 bij lange na niet het maximale rendement zal halen. Hart+ Vissen+ Vossen geeft aan dat geld voor plezier misleidend is. Ook de Vogels geven agitatie rond dit levensgebied. Gelukkig zal de Zon hier nog zijn positieve invloed laten gelden. Het lijkt dat de komende tijd vooral de niet nodige zaken (Hart+ Vissen= geld voor plezier) geld zullen kosten en de financiën “pijn doen”. Het Anker ligt op een afstand, waardoor er geen significante zaken opduiken die perspectief geven voor verrijking, het feit dat het Schip niet in de comfortzone ligt, laat tevens zien dat je ook geen significante winsten mag verwachten.

Gezondheid daarentegen, is echte rijkdom, en die zal je mogen genieten doordat de Boom buiten de comfortzone is gedeeld, je zal niet in de schaduw staan er van alsook niet worden leeggezogen door zijn wortels. Je kan genieten van je volledig potentieel op het vlak van lichamelijk en geestelijk welzijn.

Rond de themakaart van het werk, de Maan, n°32, ligt op de werkvloer een gesprek met een dame dat je door toedoen van de Slang in de gaten moet houden. Zeker ook omdat de Zeis er altijd bij ligt met zijn dreigende werking. Dit levensgebied laat niet echt in zijn kaarten kijken, maar let op met wat je zegt tegen een bepaalde vrouw of wat een bepaalde vrouw van plan is dat in jouw nadeel (Zeis=risico) kan zijn.

Het feit dat de Ooievaar n°17, niet dicht genoeg ligt om echt het leven om te gooien, laat ten goede of ten kwade zien (dat laat ik aan jou over) dat er de komende tijd niet heel erg veel zal veranderen in vergelijking met waar je nu staat.

Veel succes!

 

Advertenties