Reading met de TDM, 1/6/2016

Een vraag die iemand had was: “hoe stel ik mij het beste op in de situatie om zo goed als mogelijk datgene te leren aan persoon x dat ik wil meegeven?”. Dit was in de context van een mentor-leerling situatie. Voor de persoon in kwestie kreeg ik volgende kaarten gedeeld:

13288853_541729709363042_2091372488_n

Als eerste kwam kaart XIIII, TEMPERANCE op tafel te liggen. Dit geeft gelijk te kennen dat er balans gezocht moet worden en dat er moet getemperd worden dat aan de rechterkant van XIIII te liggen komt. (De stroom gaat van hoog naar laag). Wat deze persoon namelijk best niet doet is proberen het grote nieuws te brengen zoals de Engel met de bazuin dat doet op LE JUGEMENT, XX. Het zou verkeerd zijn te denken dat je deze persoon onmiddellijk uit het ongewisse laat opstaan, zoals de drie figuren dat doen op deze kaart, en tot haar volle besef van de leersituatie laat komen. Wat vooral moet bijgetankt is actief chargeren zoals de CAVALIER D’EPEE dat doet vol vuur en elan (vuur element) en met het scherpe zwaard van de rede en het verstand. Je hoeft geen blad voor de mond te nemen en de attitude mag net zoals de ridder van Zwaarden “Ad Rem” zijn. Hij zal in volle vaart naar de beker chargeren van de AS DE COUPE, die staat voor vervulling en welbehagen in deze specifieke situatie.

Veel succes!

Advertenties