Snelle TDM tip, LA MAISON DIEV

Zoals jullie reeds in mijn cursus Tarot volume 1- uit de reeks de Tarotencyclopedie– geleerd hebben, kan je een kaart op verschillende manieren interpreteren.

Enerzijds is daar de allegorische betekenis en de hieruit voortkomende logische volgende betekenissen. Anderzijds, is daar de afbeelding en kan het bijzonder significant zijn in antwoorden op vragen om gewoon te vertellen wat er effectief te zien is op zo een kaart.

Bij XVI, LA MAISON DIEV, kan dit een van vele mogelijke opties zijn.

arcane_16

Een situatie waarbij externe factoren (blikseminslag) die niet te controleren en mogelijks ook niet te voorzien zijn alles bepalend blijken. Deze factor(en) bepalen het lot van één of meerdere personen (de figuren die uit de toren zijn gevallen/komen gekropen) die in de bevraagde situatie acteren. Dit zal bepalen welke richting ze uit gaan, ten goede of ten kwade, gelezen in de kaart die volgt…

Snelle Petit Lenormand tip 7mei2016

23

 

 

 

 

 

 

29

Als in een legging net zoals hierboven n°23, de Muizen boven de persoonskaart gedeeld ligt, kan dit verschillende betekenissen hebben. Een daarvan is dat deze dame zich figuurlijk “bescheten” voelt (muizenkeutels vallen op haar hoofd). Het bescheten voelen ligt dan in een van de zaken die de Muizen betekenen. Men kan zich bescheten voelen, doordat men iets mist of dat er iets onrechtmatig van haar ontnomen of gestolen wordt.

TDM tip, XV LE DIABLE

Zoals jullie reeds in mijn cursus Tarot volume 1- uit de reeks de Tarotencyclopedie– geleerd hebben, kan je een kaart op verschillende manieren interpreteren.

Enerzijds is daar de allegorische betekenis en de hieruit voortkomende logische volgende betekenissen. Anderzijds, is daar de afbeelding en kan het bijzonder significant zijn in antwoorden op vragen om gewoon te vertellen wat er effectief te zien is op zo een kaart.

Bij XV, LE DIABLE, kan dit een van vele mogelijke opties zijn.

arcane_15

Een situatie waarin de invloed dusdanig is, dat het één of meerdere personen (de twee geketende figuren) in het ongewisse laat (de zwarte massa waar ze in staan-metaforisch). Het is niet onwaarschijnlijk dat in zulk een situatie de persoon/personen niet doorhebben dat hij,zij niet vrij is/zijn…Worden ze in bekoring geleid door het een of ander? Worden ze moedwillig onderdrukt (LE DIABLE lacht en staat boven hun). Zoals op de kaart kan de invloed letterlijk van iemand hoger geplaatst komen of van iemand met meer overzicht of macht op de bevraagde situatie. In ieder geval zijn de overtuigingen van de geketenden vals.