Hartendame vs Klaverendame

Toen ik pas begon met de Lenormand kaarten heb ik van iemand een heel leuke tip en verhaaltje geleerd rond de slang en de ooievaar, dat altijd leuk van pas is gekomen en steeds uiterst accuraat is gebleken.

Let wel, de oudere generatie las bijna uitsluitend met maar één spel Lenormand kaarten,voor de Belgen en Nederlanders is dit meestal het Belgische Cartamundi (Breepols) spel, dat ik om die rede hier ook het meeste gebruik op dit blog.
Als je een ander spel gebruikt, is de regel hetzelfde maar dan moet je het verhaaltje een beetje aanpassen, de hofkaarten kunnen anders kijken, alsook de slang en ooievaar.

Wist jij dat ooievaars slangen eten? In de natuur is dat zo…

Het heeft ook zijn logica in de Lenormand methodiek, natuurlijk.

Als de vraag gaat over het verloop van een situatie, of als dit een tafereel is uit de Grand Tableau:

Slang+ooievaar, zou kunnen zeggen dat na onheil (leugens, spanning etc.) er een verandering komt. De ooievaar brengt altijd een ommekeer en geeft in dit voorbeeld een positieve omwenteling.
Let wel steeds op de kaart die na de ooievaar komt als bevestiging waar de verandering naartoe gaat of wat ze in mag houden.

De hartendame kan de klaverendame aan, tenminste als ze haar recht in het vizier heeft, want dan zal zij haar niet durven aankijken. De ooievaar kijkt de slang recht in de ogen. Goed wint hier van kwaad.

 

Als de klaverendame echter kan optreden in een situatie dat de hartendame niet allert is, kan zij toeslaan met haar koude en berekende karakter zodat de situatie negatief en onheilspellende zal worden.

De ooievaar mag dan wel slangen lusten, maar de slang is ook slim genoeg om achter zijn rug zijn gif te spuien.

De klaverendame kan de hartendame aan, ENKEL als ze haar onverwachts kan benaderen…Ze zal ook steeds toeslaan op onbewaakte momenten.

In de methodiek, zoals beschreven in de hoofdstukken, lees je dat de kaart aan de rechter kant iets verteld over de kaart aan de linker kant. Hier kan dit willen zeggen: onheilspellende verandering, venijnige ommezwaai enz.

De persoonskaart geflankeerd door Vos & Beer…

De persoonskaart die beschreven wordt door de Vos en de Beer.

We houden er altijd rekening mee, dat bij het juist lezen van de kaarten alles afhangt van de context.
Wat een combinatie van kaarten wil vertellen, is zeker niet altijd hetzelfde (met dezelfde kaarten), dit is vooral situatie en context afhankelijk. De verschillende opties van wat de kaarten willen meegeven ligt wel steeds binnen de grenzen van de theoretische mogelijkheden.

Als we in de context van de liefde lezen, is het aangewezen goed op te letten met de volgende combinatie:

De Vos+ Persoonskaart+ de Beer

 

Als we beide kaarten die de persoonskaart flankeren gebruiken om de persoon in kwestie te beschrijven kunnen we te maken hebben met een heel erg complex karakter.

Niettegenstaande dat de beer een gelukskaart is en steun en kracht brengt, heeft n°15 ook altijd een kantje van nijd en jaloezie. Als daarentegen de Vos ook spreekt over deze persoon zijn karakter, wil dit voornamelijk zeggen dat je moet opletten met hem of haar, buiten het egoïsme en handelen voor eigen profijt heeft de vos geen moeite om een loopje met de waarheid te nemen.

Het is me opvallend dikwijls voorgekomen in de praktijk dat deze combinatie iemand uitdrukt die heel erg jaloers is (Beer), maar dit heel goed kan verbergen (Vos). Meestal is dit het soort jaloezie dat ontstaat doordat de persoon zelf rap verleid is. Aan jezelf ken je de hele wereld is een passend spreekwoord.
Overbeschermend (Beer) door zelfkennis (Vos).
De vos kan goed vleien…

Zoals eerder vermeld, het gaat om context, wat hierboven verteld werd is geen vaste regel, maar wel een indicator, die zeker verder moet onderzocht worden. Je kijkt naar bevestiging in de andere kaarten, of je koppelt het terug aan degene die voor je zit.

Succes.

Opties voor de Hond en de Ruiter in de liefde…

De Hond en de Ruiter als persoonskaarten.

Buiten de persoonskaarten en de kaarten die hofkaarten (Heer, Dame, Boer) bevatten, heb je nog enkele kaarten die personen kunnen voorstellen.

Vooral in leggingen rond “de liefde” is het interessant om goed te kijken waar zich de Ruiter of de Hond bevinden.
Als ze opduiken bij het hart, kan het zijn dat ze jouw hart verwarmen, andere kaarten bevestigen of het vluchtig of serieus is of kan gaan worden.

De Hond en de Ruiter zijn verschillende karakters en zien er door de band anders uit en laten het hart (n°24) op een andere manier kloppen.

N°1, de Ruiter.

1

 
Meestal is dit de man waar de dames rap hun haar en decolleté voor op punt stellen.
De aantrekkelijke, fiere, goedgeklede, atletische man, die echt iets uitstraalt.
Kan in het slechtste geval arrogant zijn (over het paard getild), ijdel.
Te weinig Hond eigenschappen.

N°18, de Hond.

18

Meestal is dit de man, waar de dames die een Ruiter hebben als partner naar verlangen .
Hij is degene die heel loyaal is, zich graag opoffert op je wacht en hondstrouw is.
In het slechtste geval te saai, onaantrekkelijk, te weinig Ruiter eigenschappen.

De 2e persoonskaart is niet per definitie altijd de partnerkaart!

De persoonskaarten zijn in sommige stijlen van waarzegspellen altijd bijgevoegd, de Petit Lenormand, Le grand Jeu, de Kipper en vele anderen.

De Petit Etteilla (speelkaarten), voorzag zelfs een “carte blanche”, een kaart zonder betekenis om voor dit doel in te zetten. Andere speelkaarttradities werken vooral met persoonskaarten die geselecteerd werden en worden aan de hand van uiterlijke beschrijving van degene waar de kaarten voor gelegd werden. Een blonde dame, kan gerepresenteerd worden door de hartendame, een roodharige heer door de Ruitenheer, om maar wat te zeggen… In de tarot net hetzelfde, de hofkaarten die ze “kleine Arcanen” noemen, zijn in feite gewoon speelkaarten, daar gebruik je de koning, koningin of ridder voor dit doel. In de kleine Lenormand hebben we kaarten n°28, de Heer en n°29, de Dame. Een heel simpel concept, worden de kaarten gelegd voor een dame, is n°29 die betreffende dame. Worden de kaarten gelegd voor een heer, is n°28, die betreffende
heer.
28-gentleman
Heel simpel, tot hier is meestal iedereen mee. Wat een grote misvatting is, is dat als je voor de dame legt n°28 ook automatisch de partner is, of een toekomstige partner als ze vrijgezel is. Als je de 2e persoonskaart op deze manier gaat gebruiken ga je fouten maken, dan hanteer je een zichzelf beperkend systeem. De 2e persoonskaart wordt in een legging beschreven door de kaarten die bij hem of haar vallen. Op zijn minst is het een man of een vrouw (logisch), welke man of vrouw wordt beschreven door de kaarten of levensgebied waar hij of zij bij valt.
29-damsel
Als de legging gebeurt voor een dame en de heer valt bij de maan, kan dit bijvoorbeeld net zo goed een bepaalde heer op jouw werk zijn. Valt de Heer bij de boom kan dit zowel bijvoorbeeld een zieke heer als een dokter zijn. Kan de andere persoonskaart de partnerkaart zijn? Ja, dit kan heel zeker, als je dit op voorhand afspreekt met je kaartspel of klant. Je moet hier natuurlijk wel de voor en nadelen van in kunnen schatten, ik zou dit enkel doen als je echt veel wil weten over je partner. Voor vrijgezellen dames, is de positie waarin het hart en de ring en anker valt veel doorslaggevender dan waar de Heer valt. Bij vrijgezellen dames is de heer vaak gewoon, de meest significante heer, gerelateerd aan een kaart, die een bepaald levensgebied voorstelt.

gevoelens& emoties= knarsetanden!

Al diegenen die mijn klassikale cursussen volgen of mij een beetje kent met betrekking tot het kaartleggen, weet dat mijn tanden knarsen bij het veelvoudig bezigen van termen zoals gevoel of emoties in de cartomantie. Niet dat ik issues heb met deze zaken, (dit zou immers iedere zelfverklaarde zielenknijper geneigd zijn van onmiddellijk te besluiten) maar puur uit pragmatisch en principieel oogpunt.

Natuurlijk moet je met je kaartspel (welk dit ook mag zijn) conceptueel alle facetten van het leven kunnen benoemen en daar horen natuurlijk ook “het gevoel en emoties” bij. In de Petit Lenormand heb je ook logischerwijze twee kaarten die deze twee begrippen representeren, niets mis mee eigenlijk.

Ware het niet dat…

Ik uit ervaring weet dat vanaf het moment dat ik vertel aan mijn cursisten welke kaarten respectievelijk emoties of het gevoel uitdrukken, ze meestal ENKEL nog voor deze begrippen gebruikt worden. Dit terwijl de andere even belangrijke kernwoorden heel vaak over het hoofd gezien worden, dit maakt dat je sowieso niet bereid bent de ware stem van het spel te horen.

Nog een bedenking die ik hierbij heb is het feit dat praten over gevoel of emotie altijd wel scoort bij de raadzoekende. Iedereen is in principe gevoelig of emotioneel, dit is een makkelijke binnenkopper die vaak nogal op een goedkope manier gebruikt wordt.

Desalniettemin, zullen de kaarten zeker uit eigen beweging wel ooit willen duiden op deze zaken, daar twijfel ik niet aan.

MAAR…

Wat mij opvalt is dat mensen ten eerste vaak de kaarten die staan voor deze begrippen verwisselen en bovendien niet het wezenlijke verschil kennen tussen gevoelens en emoties.

Gevoel en emotie zijn twee totaal verschillende dingen.

Emotie/emoties  is een van de vele betekenissen die je ten gepaste tijde mag linken aan n°32, de Maan.

32-moon

 

Een emotie is een innerlijke beleving, die wordt opgeroepen door een bepaalde beleving of gedachte (al dan niet als gevolg van deze beleving). Vreugde, angst, boosheid, verdriet enzovoorts zijn emoties ten gevolge van “iets”. Iedereen is in zeker zin “emotioneel”, dus dit vertellen aan iemand die voor jou zit, scoort altijd en is geen cartomantie naar mijn (on)bescheiden mening. Het beschrijven van zijn of haar emotionele toestand, aan de hand van de flankerende kaarten daarentegen, is wat mij betreft wel straffe toebak, volgens de regels van de kunst! Een emotie kan positief of negatief zijn.

Gevoel/gevoelens is een van de vele betekenissen die je ten gepaste tijde mag linken aan n°34, de Vissen.

34-fish

Gevoelens en gevoel, in de context waarin wij het hier gebruiken, is de bewuste beleving van de emotie. Iedereen is in zeker zin “gevoelig” voor iets, dus dit vertellen aan iemand die voor jou zit, scoort altijd en is geen cartomantie naar mijn (on)bescheiden mening. Het beschrijven van zijn of haar gevoel aan de hand van de flankerende kaarten daarentegen, is wat mij betreft wel straffe toebak, volgens de regels van de kunst! Een gevoel kan positief of negatief zijn.

“ Ooh, jij bent een emotioneel iemand…”

“Ooh, jij hebt wel bepaalde gevoelens…”

Astamblieft hé….

 

Daarom knarsen mijn tanden, hopelijk voor eens en voor altijd duidelijk. Dit artikeltje zal ik helaas nog vaak moeten copy-pasten o:.

Honni soit, qui mal y pense!

 

Snelle Petit Lenormand tip, extra persoonskaarten.

Buiten n°28&29, respectievelijk de heer en de dame heb je n°1, de Ruiter en n°18, de Hond die personen “kunnen” aanduiden in een legging.

Los daarvan, kunnen zoals je in de cursus “Werken met de hofkaarten en vier kleuren”geleerd hebt, alle hofkaarten EVENTUEEL ook effectief een persoon voorstellen.

Twee kaarten die los daarvan vaak over het hoofd gezien worden zijn n°15, de Beer en n°19, de hoge Toren.

n°15, de Beerkan los van de kernbetekenissen en de daaruit afgeleide logisch evoluerende bijkomende betekenissen nog staan voor een moeder, moederfiguur, grootmoeder, peetmoeder of tante. Deze persoon is altijd ouder dan de raadzoekende.

n°19, de hoge Toren kan los van de kernbetekenissen en de daaruit afgeleide logische evoluerende bijkomende betekenissen nog staan voor een vader, vaderfiguur, grootvader, peetvader of oom. Deze persoon is ook steeds ouder dan de raadzoekende.

 

Geschiedenis Petit Lenormand in een notendop.( 27 JUNI 2014

De naam Lenormand, 19e eeuwse marketing”.

CardsofFortune02

Deze Franse waarzegster-schrijfster(1772-1843) die ooit haar waarzegkunsten toonde op rue de Tournon n°5 , is ongetwijfeld de meest befaamde kaartlegster ooit. Al meer dan 160 jaar ligt ze begraven op het Père Lachaise kerkhof te Parijs, hier rusten ook Oscar Wilde, Jim Morisson , Edith Piaf in vrede.

Of je haar personage romantiseert of niet laat ik aan jou over, het is echter wel correct om te zeggen dat ze zowel geliefd als gehaat was, voor de een mysterieuze Sibille, voor de ander een bedriegster. Ze zou mensen het leven hebben gered door in de kaarten te kijken, ze zou er ook veel kwaad mee berokkend hebben.
Ze verwierf naam en faam door zeer voorname en hooggeplaatste mensen uit die periode het fortuin of misfortuin te voorzeggen.
Hoe dan ook was ze ontegensprekelijk een ware” celebrity” in de 19e eeuw, in woord en daad, in haar persoonlijkheid en waarzeggen.

200px-Portrait_of_Mlle_Lenormand_from_The_Court_of_Napoleon

Kort na haar dood, brachten mensen met een neus voor marketing verschillende kaartspelen op de markt die de naam Mlle. Lenormand droegen om hun product kracht bij te zetten.
De bekendste spelen die de naam Mlle. Lenormand dragen zijn de Petit Lenormand en Le Grand Jeu Lenormand.

De 36 kaarten die wij vandaag echter kennen als “de Lenormand” bestonden al in 1799 in Duitsland. Toen beter bekend als Das Spiel Der Hoffnung (Het spel van de hoop). Na de dood van Lenormand is dit spel opnieuw uitgebracht onder de naam: wahrsage Karten Lenormand (Lenormand waarzegkaarten) dit was omstreeks 1846.

De illusie leeft nog altijd dat Mlle. Lenormand deze kaarten zelf gebruikt en ontworpen heeft.
De waarheid is echter anders….

Marie Anne Adelaide was een schrijfster.
De boeken van Mlle. Lenormand op een rijtje:
• Les souvenirs prophétiques d’une sibylle sur les causes secrétes de son arrestation – Paris (1814)
• Anniversaire de la mort de l’impératrice Josephine (1815)
• La sibylle au tombeau de Louis XVI (1816)
• Les oracles sibyllins ou la suite des souvenirs prophétiques – Paris (1817)
• La sibylle au congrès d’Aix-la-Chapelle (1819)
• Mémoires historiques et secrets de l’impératrice Joséphine, Marie-Rose Tascher-de-la-Pagerie, première épouse de Napoléon Bonaparte – Paris (1820)
• Mémoire justificatif présenté par Mlle Le Normand (1821)
• Cri de l’honneur (1821)
• Souvenirs de la Belgique – Cent jours d’infortunes où le procès mémorable (1822)
• L’ange protecteur de la France au tombeau de Louis XVIII (1824)
• L’ombre immortelle de Catherine II au tombeau d’Alexandre Ier
• L’ombre de Henri IV au palais d’Orléans (1830)
• Le petit homme rouge au château des Tuileries – Paris (1831)
• Manifeste des dieux sur les affaires de France (1932)
• Arrêt suprême des dieux de l’Olympe en faveur de Mme. la duchesse de Berry et de son fils (1833)

Das spiel der hoffnung”.

Het spel op de foto is “Das Spiel der hoffnung” uit 1799, gefabriceerd en uitgebracht door Johan Kaspar Hechtel in Nürnberg Duitsland. Zoals je kan zien, heeft het exact dezelfde afbeeldingen, nummers en medaillons.

Das spiel der hoffnung had een heel interessant format, je kan in de instructies lezen dat je het voor verschillende doeleinden kon gebruiken.

Eerst en vooral was het een gezelschapsspel dat je kan vergelijken met Ganzenbord. De kaarten werden gelegd in een raster van 6×6 kaarten. Beginnend bij kaart n°1, de Ruiter en eindigend op kaart n°36, het Kruis. Voor aanvang gooiden de spelers een aantal munten in een potje, degene die zich het eerst naar plaats n°35 wist te dobbelen, won de inhoud van het potje. Plaats n°35, is kaart n°35 het Anker en tevens symbool van de hoop. Op weg naar het anker kon je zoals in elk bordspel plaatsen achteruit moeten (van n°6 de Wolken naar n°2 de Klaveren), blijven wachten tot iemand je plaats over neemt (n° 36 het Kruis), plaatsen vooruitgaan (vanaf n°24 het Hart naar n°28 of n°29 om dit hart te schenken aan een jonge heer of dame).Je kon ook geld moeten betalen op plaatsen (n° 4 het Huis n° 11 de Roede). Elders kreeg je geld uit het spelerspotje (n° 33 de sleutel n° 25 de ring).

Je kon met dit spel ook gewoon een potje kaarten, aangezien in die tijd het kaartspelen met 32 kaarten heel erg bekend was, kon je ervoor kiezen om de zessen of de zevens weg te laten naargelang het spel dat je wou spelen.

In de marge kon je ook lezen dat je voor het plezier ook met dit spel kon waarzeggen, je diende dan te kijken welke kaarten rond de persoonskaart lagen. De instructies om ermee waar te zeggen waren heel summier.

Op de foto kan je zien dat het Franse blad naast het Duitse blad staat afgebeeld.
In het instructieboekje staat te lezen dat dit is gedaan om de verschillende bladen te vergelijken met elkaar. Duitsland had zijn eigen blad en het Franse was heel erg in opmars op andere plaatsen.

 

De link met koffiedik kijken”.

Je zou het niet verwachten, maar het is een feit dat zowel de betekenissen als de wijze waarop de kaarten gelezen dienen te worden in de oude methode van afstand (de instructieboekjes bij de kaarten vanaf 1846) veel raakvlakken heeft met een bepaald systeem van koffiedik kijken. De afstand van het “koffiedik”, boven in de tas of onder bepaald ook de betekenis in sommige methodes. Er is een methode die maar liefst 22 namen bevat en bijna identieke betekenissen (boven of onder in de tas)van dezelfde Petit Lenormand kaarten. Is dit een sluitend bewijs dat de betekenissen van de kaarten hoofdzakelijk hiervan afgeleid zijn…Nee, dat denk ik persoonlijk niet, maar het is wel heel opmerkelijk dat er zoveel vergelijkingen zijn. Het zou natuurlijk kunnen dat het een bron van inspiratie geweest is…

Cartomancie of passe-temps?”.

Doorheen de geschiedenis van het kaartleggen en kaarten lezen werd cartomancie ook gepromoot als een leuk tijdverdrijf, zonder er veel zwaarte aan vast te hangen. Meisjes lazen ter amusement welke man ze gingen huwen en of ze rijk zouden worden.

In 1974 en 1978, nog geen veertig jaar geleden kwam er nog twee maal een speldoos op de markt, uitgegeven door Jumbo. In deze doos zat ook het Lenormand waarzegspel , om je mee te amuseren.

 

In de instructieboekjes van Piatnik staat het volgende hierover te lezen:

Het moet gezegd dat cartomancie in de eerste graad puur entertainment is, het is echter niet te ontkennen dat deze vorm van entertainment heel veel waarheid bevat. Wij laten het over aan het individu om te besluiten hoeveel waarde hij of zij hieraan hecht…

Dit vind ik persoonlijk de meest gezonde instelling of achterliggende gedachte die je kan hebben