Filosofie & Tarot deel I

Eudaimonisme…wasdana???

aristoteles (1)

Aristoteles

Dit is de term uitgevonden door de Griekse filosoof Aristoteles (342-322VC). Hij was van mening dat als de mensheid zijn morele verantwoordelijkheid neemt en wijsheid nastreeft in het leven  vanzelf gelukkig wordt. Dit behoudens externe factoren die roet in het eten gooien. Desalniettemin zou dan moreel verantwoord leven alsnog het meeste soulaas brengen en hem of haar zo dicht mogelijk bij het einddoel van gelukzaligheid brengen. Tenslotte wil iedere mens geluk nastreven.

Hij ontwikkelde hiervoor zowaar een “deugdenethiek” (Ethos= karakter in het Grieks). Plato (leerling van Socrates), die leraar van Arestoteles was, had het in zijn werk (Politeia) al over de kardinale deugden. Plato is zonder meer een van de meest invloedrijke denkers in de Westerse filosofie en grondlegger van menig idee of stelling.

De vier kardinale deugden waren: Prudentia (voorzichtigheid/verstandigheid/wijsheid), Iustitia (rechtvaardigheid/rechtschapenheid), Fortitudo (moed/sterkte) en Temperantia (gematigdheid/zelfbeheersing). Door Thomas van Aquino werden deze kardinale deugden tezamen met de drie goddelijke deugden (Fides-geloof, Spes-hoop, Caritas-naastenliefde) tot de zeven deugden van de Katholieke filosofie en moraalleer gerekend.

Aristoteles  werkte de kardinale deugden uit tot een begrijpbaar en toepasbaar ideeënstelsel dat de mens moest toepassen ten einde gelukkig te worden.

In de tweeëntwintig troefkaarten van de “standaard tarot” zitten er zonder enige twijfel drie allegorieën van deze kardinale deugden.

Dit zijn volgende kaarten:

Meerdere kaarten zouden Prudentia (Wijsheid/voorzichtigheid) kunnen uitdrukken via het concept dat zij uitdrukken. Hierover zijn de meningen verschillend.

Mijn favoriete kaart hiervoor is

the-hermit

Het idee van Arestoteles was, dat kennis en wijsheid uit ervaring en empirisch onderzoek en observatie komen. Je zou heel simpel kunnen stellen dat er drie soorten mensen zijn: 1)de idioot, 2)de normale, 3) degene met wijsheid.

De idioot, die maakt een fout en maakt daarna dezelfde fout en blijft dit mogelijks herhalen.

De normale mens, maakt de fout eenmalig, trekt zijn lessen en maakt de fout nooit meer

De persoon met wijsheid, deze heeft geobserveerd wat de idioot en de persoon met kennis gedaan hebben om zelf de fout niet te hoeven maken.

De kerngedachte is hier dus dat teneinde zo goed (gelukkig-)mogelijk te leven men het best lering trekt uit het leven en ervaring van andere mensen, zeker op het vlak van fouten maken, die tot ongeluk leiden of geleid hebben.

Er werd door Arestoteles in de eerste plaats niet zozeer gekeken naar welk gedrag goed of fout was, hij observeerde eerder naar mensen excellent presteerden en ging vervolgens kijken welke goede karaktertrekken (deugden) deze excellente prestaties/toestanden veroorzaakten. Dit was nog niet zozeer de metafysische benadering van de moraalleer, want die kwam pas later. Het ging er louter om, te kijken, welk goed karakter er nodig was om uitmuntend te presteren (de ethiek voor een excellent leven).

Wordt vervolgd…

Advertenties

Daglegging 27/2/2016. Kipper karten

12779195_10153443917019677_488578309421752123_o (1)

Vandaag waren de Kipperkarten aan de beurt om mij iets prijs te geven van de dag die moest komen. Mijn vraag: “Wat heeft deze dag voor mij in petto?”.

De twee kaarten die het onderwerp onderstrepen zijn n°33, Trübe Gedanken+n°21 Wohn Zimmer.

Trübe gedanken is een minder leuke kaart, die kan staan voor zaken als: een bedrukt gemoed, piekeren en ontgoocheling. Wohn Zimmer vertegenwoordigd het privéleven en het huislijke leven. Aangezien we bij een daglegging de betekenissen ook behoorlijk moeten afzwakken hield ik het bij “negativiteit op privévlak/thuisleven”.

De kaarten die eronder gedeeld zijn (n°26, Grosses Glück+n°28 Erwartung+Angenehmer Brief), vertellen meer over het onderwerp (n°33+n°21).

Dit liet mij deze morgen reeds concluderen dat er mogelijks wat negativiteit zal zijn in mijn huishouden. De aanleiding hiervan gaat informatie (n°27) zijn waarin wordt uitgedrukt dat er bepaalde verwachtingen zijn van iemand binnen mijn gezin.

Het ‘kwaad’ was in de loop van de dag reeds geschied voor ik er erg in had. Ik had namelijk in de auto met mijn vrouw een discussie over hoe men best het vluchtelingenprobleem aan zou pakken. Hierin waren onze meningen nogal verschillend en ging het over wat nu het best was, proberen gelukkig te zijn en aan de situatie aan te passen of pro-actief iets aan de situatie doen. Wat er gezegd is en hoe het gezegd is, blijft natuurlijk privé. Het kwam er wel op neer dat mijn vrouw andere verwachtingen had met betrekking tot geluk. In ieder geval, voor mij, die de hele context snapt, een duidelijke zaak in deze daglegging.

Cursus Kipperkarten, klik hier!

 

Reading voor mezelf, deponeren van merknaam

Aangezien ik graag onderneem, heb ik onlangs de koe bij de hoorns gepakt en een merknaam laten deponeren. Ik ga daar niet al te ver over uitweiden, maar dit zal gaan om een merk voor bepaalde kledij, gadgets en toebehoren.

Enfin, als iemand ooit met dit idee speelt, moet je er rekening mee houden dat zo een merk laten “deponeren”-zoals dat heet in het jargon- al gelijk geld kost vooraleer het een centiem opgebracht heeft. Met dit bedrag, komt de machine in gang en gaan ze pas kijken of er geen soort van concurrentiebeding is en andere kapers op de kust.

Welnu, ik heb pas mijn bedrag betaald en ben afwachtende op de goedkeuring en het patent op mijn merk. Natuurlijk hoop ik dat het zakelijk interessant gaat zijn, wie niet waagt, niet wint. Mijn vraag aan de Grand Etteilla deze keer: “Wat zijn de vooruitzichten op zakelijk vlak met betrekking tot het gedeponeerde merk?”.

grandetteilla22februari2016

Aangezien we Etteilla kaarten van rechts naar links dienen te lezen krijgen we: Fausseté (valsheid)+Inconduite (wangedrag)+Grosesse (zwangerschap/vruchtbaarheid).

Afgaande op de laatste kaart hoop ik te kunnen stellen dat het deponeren vruchtbaar zal zijn op zakelijk vlak. Desalniettemin geeft dit beeld te denken dat het proces niet zonder calamiteiten zal verlopen. Rekening houdend met concepten als valsheid, bedrog en wangedrag, te lezen in de eerste twee rechtse kaarten zal ik rekening houden met plagiaat of eventueel slechte zakenpartners.

Korte reading voor “x”

“X” vroeg me om eens te kijken in de kaarten. Deze persoon had graag geweten waarom een leidinggevende figuur op het werk plots zo van doen en laten veranderd is…

Tdm

Als eerste kaart uit het pak viel I, LE BATELEUR omgekeerd. Dit geeft te kennen dat hij zijn vaardigheden en kunstgrepen aan het bijstellen is. Hij kijkt immers recht in het deksel van de wankel en ongemakkelijk- op ruw terrein- lopende VALET DE COUPE. Hij zou wel eens echt het deksel op zijn neus kunnen krijgen. Waar kaart n° I naar kijkt wil hij steeds zijn show opvoeren. In dit geval wil hij een beker aanreiken, die staat voor alle facetten die met hartelijkheid te maken kunnen hebben in een werkcontext, van collegialiteit tot vriendschap. De kaart aan de kant van de staf van de BATELEUR- ROY DE DENIERS- laat zien waar hij zijn magie of opvoering uit wil putten. Hij zal zich gedragen zoals deze Muntenkoning, kalm, praktisch en met de blik op de toekomst, hierbij datgene aanreikend wat de beker kan inhouden. Dit is in principe altijd iets positiefs. Als deze gedragingen haaks staan op hoe deze persoon eerst was, is het niet van harte maar uit tactische overwegingen. LE BATELEUR, bespeelt altijd het publiek, en als hij ondersteboven ligt zal overacting zelfs niet uit blijven. Wees op je hoede is het advies.

SUCCES

Grand Tableau voor dame 20/2/2016

Iemand, een gehuwde dame, vroeg me om een snelle blik te werpen in haar leven, de komende zes maanden. Om de tendensen te kunnen zien op verschillende belangrijke levensgebieden tegelijkertijd is de Grand Tableau aangewezen.

Voorafgaande informatie.

Vraagster, gehuwd, kind en werkt.

12419101_505901186279228_6775914146410589365_o

Beste,

Aangezien je de Ooievaar dichtbij hebt liggen, zullen er de nodige substantiële en significante veranderingen in jouw leven gaan plaatsvinden. Zo te zien aan de kaarten die direct rond jouw gedeeld zijn, zullen deze gepaard gaan met twisten en irritatie (Roede) en onzekerheden (de Wolken) omtrent de partner (n°29). Aangezien de constellatie van de relatie/huwelijkskaarten (Anker, hart en Ring) allemaal slecht gepositioneerd zijn is dit op het vlak van de relatie niet erg rooskleurig. De Muizen, zijn linksboven definitief lopen met de oplossingen en welslagen van de Sleutel. Het Kind, n°13 naast jouw geeft tezamen met de Ruiter gesprekken aan over een nieuw begin of nieuwe start. Jouw netwerk/entourage zal verdeeld zijn in hun mening over jou. Er zijn er die zich niet meegaand (Berg) zullen opstellen, voor anderen stopt het, terwijl je met weer anderen discussie zal voeren (Roede). Desalniettemin, zal niets gepaard gaan met echt venijn of gewiekste zaken, hiervoor liggen immers de Vos en de Slang te veraf gedeeld en zullen ze gelukkig niet in jouw comfortzone kunnen binnendringen. Het Kind, n°13, ligt vlak naast jou gedeeld, dit wil sowieso zeggen, dat jouw goedhartigheid en goede inborst zal erkend worden. Hierdoor mag je vooral hetzelfde terug verwachten…

Op het vlak van werk/loopbaan, de kaarten rond de Maan gedeeld, is er ook een significante verandering op til. Hier zal ook voor stabiliteit (Anker) gewedijverd worden (Roede). Er liggen twee Boeren tezamen, dit geeft altijd onrust. Met de wolken zal er onzekerheid en verwarring optreden in “de Zaak/jouw business”. Desalniettemin, zal dat zich herstellen, dit beloven de Klaverbladen alsook het Huis dichtbij, dat de slaagkansen optimaliseert.

Gezondeheid: je zal last krijgen van de nek (Toren). Een minder goede huid (sterren) en last van de vingers (ring) en elleboog (ooievaar). Aangezien het hart iets cardiovasculair aanduid (maar dit is niet ernstig, aangezien de boom veraf ligt), gaat dit waarschijnlijk duiden op slecht doorbloede en slapende benen (hart-boom-ooievaar). Vitamine D (de Zon) zouden jou ook goed doen.

Financieel ligt er een tegenvaller, met het Kruis boven de Vissen. Aangezien het Schip erbij komt piepen heeft het te maken met een minder grote winst, of extra premie/inkomst, die normaal plezier zou verschaffen niet is wat het lijkt te zijn…

De Vogels veraf en het schip ernaast, geven klassiek gezien “een Reis” de komende zes maanden. Daar zit ook nog wel een onverwacht en ongeweten bedrieglijk tegenvallertje aan vast.

De centrale kaarten geven het thema aan, je zal met Zon+Wegen vooral op zoek gaan naar succes en positiviteit, gelukkig liggen de wegen dicht genoeg om jou tenminste substantiële kansen hierop te vrijwaren. Let er wel op, met de Lelie onder jou, die de Ruiker omhoog stoot, dat je jouw eigen geluk niet in de weg gaat staan. Let ook vooral op met onverstandige escapades op het vlak van de liefde, want het Anker ligt op afstand.

SUCCES

 

 

snelle TDM tip, n°4 LA MAISON DIEU

XVI,LA MAISON DIEU is als ze een situatie moet beschrijven of uitdrukken, nooit een leuke kaart. XVI brengt afbreuk, vernieling of destabilisatie van situaties (of personen). Als LA MAISON DIEU rechtop verschijnt, zal datgene dat zal destabiliseren gebeuren door externe factoren (overmacht, ongeluk), ligt deze kaart omgekeerd zal het vaak handelen om destabilisatie wegens interne factoren (gevoel of zaken die niet onverwacht en reeds geweten zijn).

1616

Snelle TDM tip ,n°3 LE PAPE

De kaart die rechts van V LE PAPE (de Paus) komt te liggen, wordt door hem gezegend (het teken met zijn rechterhand). In dit geval met VIII LA IUSTICE kan het bijvoorbeeld in een bepaalde context willen zeggen dat alles eerlijk zal verlopen, de raadzoekende of de persoon waar het om gaat zal het “zijne krijgen”. Ieder het zijne (SUUM CUIQUE= de kerngedachte van gerechtigheid).

58

snelle TDM tip

De combinatie XVI (LA MAISON DIEU)+IIII (L’EMPEREUR) kan natuurlijk veel verschillende zaken betekenen, afhankelijk van de context. In deze volgorde gedeeld kunnen de kaarten iets willen vertellen over de overheid als instituut, of een overheidsgebouw aanduiden. In een andere context zou het bijvoorbeeld kunnen dat raadzoekende controle(IIII) heeft over iets dat zich zal destabiliseren (XVI).

164

Korte legging voor een dame (speelkaarten+Tarot de Marseille)

 

20140802_151702Voor een vrijgezelle dame keek ik in de kaarten wat ze kon verwachten van een op handen zijnde nieuwe potentiële relatie. De persoon in kwestie heeft al regelmatig pech gehad in haar liefdesleven, dus de kernvraag was: “is het verstandig om deze relatie aan te gaan”. Daar deze vraag wat mij betreft bestaat uit twee verschillende facetten die de persoon in kwestie het beste kunnen informeren, heb ik ook twee leggingen gedaan.

Aan de speelkaarten vroeg ik: “Geef mij wat inkijk in wat zij kan verwachten als ze deze relatie aangaat”.

Als antwoord kreeg ik Ruiten10+Klaveren Aas+ Harten 7 (zie foto boven).

Dit zegt sowieso niet dat deze relatie een maat voor niets is, integendeel er zullen voldoende lonende facetten in de relatie zitten, met in het bijzonder op het vlak van loyaliteit en vriendschap. In deze korte 3-kaartlegging komt niet te liggen dat je over je oren holderdebolder verliefd zal worden, de passie springt er vooralsnog ook (nog) niet vanaf. Welnu, wat niet is kan natuurlijk nog komen, we focussen ons best op de kaarten die er liggen ipv die er niet liggen. Hij komt eruit als een goede vriend, iemand waar je vanop aan kan. De rest zul je zelf moeten aanwakkeren.

Aan de Tarot vroeg ik: “Wat is wijsheid om mee te geven aan deze persoon?”.

Als antwoord hierop kreeg ik: XIII+L’toile+La Justice. Na alle pijnlijke eindes die je kende op relatievlak, is er slechts hoop en rebound (L’etoile) als je zaken goed weet te begrenzen en te balanceren. Net zoals een goede rechter zul je de feiten moeten leren beoordelen en evalueren om te krijgen wat je verdient. In dit beoordelen moet je het zwaard der logica hanteren. Passie vertroebeld de logica. Pik van een ander niet wat jij ook niet zou doen.

20140802_152544