Filosofie & Tarot deel I

Eudaimonisme…wasdana???

aristoteles (1)

Aristoteles

Dit is de term uitgevonden door de Griekse filosoof Aristoteles (342-322VC). Hij was van mening dat als de mensheid zijn morele verantwoordelijkheid neemt en wijsheid nastreeft in het leven  vanzelf gelukkig wordt. Dit behoudens externe factoren die roet in het eten gooien. Desalniettemin zou dan moreel verantwoord leven alsnog het meeste soulaas brengen en hem of haar zo dicht mogelijk bij het einddoel van gelukzaligheid brengen. Tenslotte wil iedere mens geluk nastreven.

Hij ontwikkelde hiervoor zowaar een “deugdenethiek” (Ethos= karakter in het Grieks). Plato (leerling van Socrates), die leraar van Arestoteles was, had het in zijn werk (Politeia) al over de kardinale deugden. Plato is zonder meer een van de meest invloedrijke denkers in de Westerse filosofie en grondlegger van menig idee of stelling.

De vier kardinale deugden waren: Prudentia (voorzichtigheid/verstandigheid/wijsheid), Iustitia (rechtvaardigheid/rechtschapenheid), Fortitudo (moed/sterkte) en Temperantia (gematigdheid/zelfbeheersing). Door Thomas van Aquino werden deze kardinale deugden tezamen met de drie goddelijke deugden (Fides-geloof, Spes-hoop, Caritas-naastenliefde) tot de zeven deugden van de Katholieke filosofie en moraalleer gerekend.

Aristoteles  werkte de kardinale deugden uit tot een begrijpbaar en toepasbaar ideeënstelsel dat de mens moest toepassen ten einde gelukkig te worden.

In de tweeëntwintig troefkaarten van de “standaard tarot” zitten er zonder enige twijfel drie allegorieën van deze kardinale deugden.

Dit zijn volgende kaarten:

Meerdere kaarten zouden Prudentia (Wijsheid/voorzichtigheid) kunnen uitdrukken via het concept dat zij uitdrukken. Hierover zijn de meningen verschillend.

Mijn favoriete kaart hiervoor is

the-hermit

Het idee van Arestoteles was, dat kennis en wijsheid uit ervaring en empirisch onderzoek en observatie komen. Je zou heel simpel kunnen stellen dat er drie soorten mensen zijn: 1)de idioot, 2)de normale, 3) degene met wijsheid.

De idioot, die maakt een fout en maakt daarna dezelfde fout en blijft dit mogelijks herhalen.

De normale mens, maakt de fout eenmalig, trekt zijn lessen en maakt de fout nooit meer

De persoon met wijsheid, deze heeft geobserveerd wat de idioot en de persoon met kennis gedaan hebben om zelf de fout niet te hoeven maken.

De kerngedachte is hier dus dat teneinde zo goed (gelukkig-)mogelijk te leven men het best lering trekt uit het leven en ervaring van andere mensen, zeker op het vlak van fouten maken, die tot ongeluk leiden of geleid hebben.

Er werd door Arestoteles in de eerste plaats niet zozeer gekeken naar welk gedrag goed of fout was, hij observeerde eerder naar mensen excellent presteerden en ging vervolgens kijken welke goede karaktertrekken (deugden) deze excellente prestaties/toestanden veroorzaakten. Dit was nog niet zozeer de metafysische benadering van de moraalleer, want die kwam pas later. Het ging er louter om, te kijken, welk goed karakter er nodig was om uitmuntend te presteren (de ethiek voor een excellent leven).

Wordt vervolgd…

snelle TDM tip, n°4 LA MAISON DIEU

XVI,LA MAISON DIEU is als ze een situatie moet beschrijven of uitdrukken, nooit een leuke kaart. XVI brengt afbreuk, vernieling of destabilisatie van situaties (of personen). Als LA MAISON DIEU rechtop verschijnt, zal datgene dat zal destabiliseren gebeuren door externe factoren (overmacht, ongeluk), ligt deze kaart omgekeerd zal het vaak handelen om destabilisatie wegens interne factoren (gevoel of zaken die niet onverwacht en reeds geweten zijn).

1616

Snelle TDM tip ,n°3 LE PAPE

De kaart die rechts van V LE PAPE (de Paus) komt te liggen, wordt door hem gezegend (het teken met zijn rechterhand). In dit geval met VIII LA IUSTICE kan het bijvoorbeeld in een bepaalde context willen zeggen dat alles eerlijk zal verlopen, de raadzoekende of de persoon waar het om gaat zal het “zijne krijgen”. Ieder het zijne (SUUM CUIQUE= de kerngedachte van gerechtigheid).

58

snelle TDM tip

De combinatie XVI (LA MAISON DIEU)+IIII (L’EMPEREUR) kan natuurlijk veel verschillende zaken betekenen, afhankelijk van de context. In deze volgorde gedeeld kunnen de kaarten iets willen vertellen over de overheid als instituut, of een overheidsgebouw aanduiden. In een andere context zou het bijvoorbeeld kunnen dat raadzoekende controle(IIII) heeft over iets dat zich zal destabiliseren (XVI).

164

Stuk uit een reading.

20140729_113154-1

Deze lijn van 5 met de Tarot de Marseille kreeg ik als antwoord op de vraag: “wat is wijsheid voor persoon x”.

Ik houd van het format om te kijken wat er op iemand zijn pad komt met de Petit Lenormand, de speelkaarten of eender welk ander kaartspel. Meestal in mijn ervaring althans willen mensen weten wat ze mogen verwachten met betrekking tot hun specifieke vragen. Bij diezelfde vraag, of het antwoord nu positief of negatief is, vind ik het steeds een meerwaarde om me tot de tarot te wensen met de vraag: “wat is wijsheid”. De Tarot kaarten kunnen dan adviseren, waarschuwen of zaken verduidelijken met betrekking tot de reeds gestelde vraag aan bijvoorbeeld de speelkaarten. Zo krijg je naar mijn bescheiden mening een hoop informatie waarmee je terug de wijde wereld in kan.

De identiteit van de raadzoekende wordt voor privacy redenen weerhouden, de persoon in kwestie kwam uit een zware periode.

La Maison diev+ L’étoile+Roy d’épéé+cavalier de deniers+reyne de Deniers, moest ook hier antwoorden “wat wijsheid is voor x”.

Wat het eerst opvalt is dat L’etoile onmiddellijk na La maison Diev valt en zodoende in zijn oorspronkelijk volgorde van de troeven ligt. De donder maakte met brute kracht de toren net zo stuk als de externe factoren x raakten als een donderslag bij heldere hemel.  L’étoile laat zien dat x zich letterlijk heeft kunnen wassen van de met onzekerheid en angst gepaarde gebeurtenissen (gerepresenteerd door la maison diev). Hierdoor ontstond er weer nieuw perspectief en hoop (l’etoile). Als centrale kaart van de Roy d’epee die x gebied koning van de ratio en het intellect te worden. Te leren uit verleden ervaringen, maar ook vooral zijn blik naar de toekomst te richten (blik naar rechts), de voeten staan nog teveel in het verleden (voeten wijzen naar links). De Roy d’épéé laat zijn blik recht vallen op de knuppel van de Cavalier de Deniers. X moet zich vooral richten op de slagkracht die hij heeft in tastbare zaken (deniers: tastbaar). Zowel de Cavalier als de reyne de Deniers zijn gefocussed op het tastbare. x zal door deze fase heen moeten om net zoals de Reyne concrete zaken in handen te krijgen. Hoe moeilijk dat het ook mag zijn voor x, hier is het aangewezen zich op het intellect en concrete zaken te richten. Emoties en gevoelens zijn met betrekking tot deze vraag daarom ook slechte raadgevers. In deze zaak moet het verstand voorop op de weg te banen voor een goed gevoel.

De onheilsprofetieën uit het Héron instructieboekje.

Waarschijnlijk is het Héron instructieboekje dat werd uitgegeven bij deze reproductie van de Tarot de Marseille een van de meest opmerkelijke teksten die je kan vinden. Het is een en al “doom&gloom”. Je leest er voor 75% alleen over dood, ziekte, verraad etc en de uitleg van de kaarten zal menigeen met verstomming slaan.Niettegenstaande dat het te hilarisch is om er mee aan de slag te gaan, moet ik toegeven dat ik het toch op regelmatige basis lees, al is het maar om me tegoed te doen aan de extremiteiten, de donkere of humoristische profetieën. Mijn fantasie drijft dan helemaal af naar  de 18e of 19e eeuw, waar je met knikkende knieën je fortuin liet lezen in een groezelig decor met dito profeet.

 

heron-lwb 

Ik wil jullie daarom ook niet weerhouden van een handvol onheilsprofetieën alsook wat zware humor. De tekst bij de combinatiesuggesties uit het Héron instructieboekje heb ik voor jullie vertaald van het Frans naar het Nederlands.

 

X La Roue de Fortune (Rad van Fortuin).

Rechtop: Levensgevaar door excessen na een orgie.

XX Le Jugement (naast de Valet de coupes).

Jouw overjas zal gestolen worden.

Reine D’epees (omgekeerd).

Een boosaardig, jaloers en rancuneus vrouwmens, zal niet ten voordele zijn van jouw droom om te huwen! Wees voorzichtig.

Dix de coupes (Dit is de absolute topper!) De eerste keer dat ik dit las, lag ik echt in de deuk.

Een gebochelde man zal jou het hof maken, je zal hier niet van gediend zijn en je wordt boos.

hunch_1696572c

 

L’ace de Batons

Je zal een buitenechtelijk kind verwerkken

Cavelier de coupes

Je zal je haar vroeg verliezen

Sept de Batons

Je gaat truffels eten.

Cinq de Batons

Een tegel, steen of een schoorsteen (LOL) zal op jouw hoofd vallen, schedelschade…

a4aee742aac67ec692e80bc0ef6dec46d9394ce10d9e1b8ce8efb1f16edfbed1