winnaar n°1, grote legging met speelkaarten

De winnaar in kwestie (een dame) had graag wat inkijk gehad in wat ze het komende half jaar nog mag verwachten op het levensgebied “de liefde”. De grote legging (Master Method) legt alle aspecten van het leven bloot, maar we zoomen enkel in op de zaken die met de liefde kunnen te maken hebben + enkele zaken die schreeuwen om aandacht.

Deze kaarten werden gedeeld met de vraag: “Wat staat X het komende half jaar te wachten?”.

11696814_426219857580695_183825196_n

 

De plaatsen die relevant zijn inzake liefde en enkele anderen zijn met wat figuurtjes opgeleukt…

11696814_426219857580695_183825196_n

Ok, beste X, jijzelf (♥2) ligt gedeeld in de positie die concurrentie heet, dat wil zeggen dat het op het vlak van de liefde zeker niet zoals gewenst zal verlopen, er zijn obstakels en tegenwerking voorzien voor jou. Op de positie van de liefde zelf ligt immers de ♠9, deze voorziet ontevredenheid of ontgoocheling op dit vlak. Vreugde zal voornamelijk van jouw vrienden en getrouwen komen ♣9 op de positie “vreugde”. Er ligt wel een man in het verschiet ♣K, iemand die jij als degelijk aanziet, een vriendin of kennis van jou, zal helpen lobbyen, maar dit zal tevergeefs zijn, helaas…

Het grappige is dat er een dame interesse in jou zal hebben of tonen, met ♣Q in de positie van minnaar/minnares gedeeld…

♥7 en ♣8 op posities n°1 & 2 laten zien dat je op andere vlakken (behalve de liefde) tevredenheid zal oogsten. Voornamelijk zaken die je wil ondernemen krijgen heil en het is een goede periode voor sociaal welbehagen, feesten en contacten het komende half jaar.

Let wel op met de gezondheid, ♠10 ligt als laatste kaart gedeeld, de ♠K voorziet een bezoek aan de dokter, gelukkig heb je ♥7 ook verbonden met deze positie. Vermoeidheid zal jou parten spelen, let ook op met de maagstreek (maag en darmen).

Onverschilligheid zal een grote ergernis voor jou worden door toedoen van ♥A in deze positie, jouw verbintenis met een hartelijke dame ♥Q (positie n°9) zal zeer aangenaam zijn in deze periode.

Veel succes

Advertenties

Een rechtzaak, avant la lettre “Kipper Karten”

In een legging uit de praktijk, bleek dit nog maar eens een schoolvoorbeeld. Alle 3 de gerechtskaarten (gele stippen), lagen in de comfortzone van Hauptperson n°1 (Rode verfstip en binnen het groene kader). n°23, Gericht+ n°29, Gefängnis+ n°30, Gerichtsperson raken elkaar ook nog eens aan.

20150527_082703-1

Normaliter werk je met de Kipper net zoals andere kaarten ook conceptueel. Gericht hoeft niet altijd effectief het gerecht te zijn, maar kan ook een situatie voorstellen waar geoordeeld wordt over moreel of immoreel, eerlijk of oneerlijk, dit kan ook gewoon in een informele context (als andere kaarten dit bevestigen). De regel is, hoe meer “gerechtskaarten” bij de persoonkaart liggen en hoe meer zij elkaar aanraken, ahw aandacht vragen, des te waarschijnlijker is een effectieve rechtzaak. Dit was hier ook het geval. Gefängnis heeft in dit geval ook niet geduid op effectieve gevangenisstraf (is geen must) maar op een “straf”, boete…

De uitspraak was positief voor de raadzoekende, dit werd immers al verraden door “Guter ausgang”(in die liebe) de liebe zat niet in de context, dus de goede afloop zat in het “contact” or “relatie” dat men op dat moment had. Met de advocaat, openbare aanklager, enzovoorts…

Vraag over werk met de Kipper Karten

Voor een man keek ik met de Kipper karten hoe de situatie op zijn werk zou evolueren. De situatie was momenteel niet erg harmonieus en hij had graag geweten wat hij nog kon verwachten.

De kaarten Arbeid Beschäftigung en Hauptperson waren voorgeselecteerd, de kaarten ertussen geven de evolutie.

20150624_223921-1De legging geeft te kennen, dat de persoon in kwestie actie zal ondernemen binnen zijn bedrijf (n°Haus), hij zal er naartoe gaan (n°10, Eine Reise), dit zal wel voor de nodige kommer zorgen (n°33 Trübe Gedanken). Na lang wikken en wegen, en een aanzienlijke periode (n°35, Ein langer weg) zal er terug hoop (n°36, Die Hoffnung, Grosses Wasser) zijn.

Goed nieuws dus met het oog op verbetering van de huidige situatie.

Antwoord op iemands vraag ivm de Petit Etteilla.

Best een (hele) tijd geleden stelde mij iemand de vraag, waarom te lezen staat in Etteilla’s (L’art de Tirer les cartes 1770)boek: “orné de 33 gravures”?

Voor degene die bekend zijn met de Petit Etteilla, weten dat dit gebaseerd is op een gereduceerd kaartspel (zoals de meeste echt oude systemen) van 32 kaarten. Ik weet niet meer wie het mij vroeg? De persoon in kwestie vond het vreemd dat er op het einde van de rechtse bladzijde te lezen staat: “orné de 33 gravures”. (= 33 versierde afdrukken/prints).

Bij de Petit Etteilla zit ook de ‘Etteillakaart” bij, de persoonskaart, of “carte-blanche”. Dit brengt het totaal op 33 kaarten bovenop de vier courante reeksen van azen+7,8,9,10,boer,dame,heer.

2__le_petit_etteilla

petit_etteilla_lenormand_fortune_telling_cards_mScan_20150521

Raad met de TDM voor X

“X”, wilde de kaarten raadplegen, zij zit op een bepaald levensgebied in een dispuut en wil zo goed mogelijk ageren. Haar vraag aan de kaarten was: “hoe pak ik deze situatie het beste aan om een zo wenselijk mogelijk resultaat te verkrijgen”.

Als antwoord kreeg ik: XI LA FORCE+ L’ace de deniers+ XXI LE MONDE

11716041_433752876827393_2022683458_n

De eerste kaart op tafel as de omgekeerde aas van “Deniers”, dit duid op investering. Zij zal moeten investeren, dit is de centrale kaart. Het goede is dat LE MONDE rechts de ultieme kaart van succes en afronding is. Ze zal haar einddoel wel niet zomaar bereiken, ze zal veel moed en kracht moeten investeren, dat staat vast (LA FORCE). Ze zal vooral tegen haar impulsen moeten ingaan, ze mag zich niet laten leiden door haar vuur (woede) of niet gericht destructief te werk gaan (zoals vuur dit zou doen).

11737125_433752873494060_1983554865_n

De kijkrichting van de dame op LA FORCE wijst erop wat zij moet beogen, ze zal zich moeten richten op de kwaliteiten van het aarde element, op LE MONDE gerepresenteerd door de stier. Ze zal zich droog en koud moeten opstellen, zakelijk, to the point en met weinig inmenging van emoties.

11733466_433752836827397_71858781_n

De leuw heeft zijn zinnen gezet op de engel, die het element water symboliseert, dus hij wil met zijn dierlijk instinct zich emotioneel gaan gedragen, wat woede, wraak en verlies van energie kan veroorzaken (water blust vuur).

Samenvatting: je zal succes hebben, maar je mag je niet laten meeslepen.

Succes!

De Vlaamse Tarok Van den Borre 1780

Nee, er staat geen schrijffout. Dit is een verbastering van het Italiaanse Tarocchi. In het begin van de jaren ’80 bracht Cartamundi Turnhout een replica uit van de origineleTarok Van Den Borre 1780. Een leuk detail is dat deze heruitgave gemaakt is met de originele houtblokken. Dit is een tarot uit eigen regionen die in feite niet in je collectie mag ontbreken. Op het eerste zicht kan je merken dat dit spel geïnspireerd is op de Tarot van Marseille. Toch zijn er veel unieke en opmerkelijke zaken te bespeuren die deze Vlaamse tarok zeer speciaal maken.

De Hogepriesteres
tarok-de-hogepriesteres
De Pausin (Hogepriesteres) werd vervangen door Le’Spagnol Capitano Fracasse. Een satirische figuur uit de Franse versie van Commedia dell’arte. Deze kaart krijgt de betekenis van durf, stoutmoedigheid, handelen met felle moed maar ook overschatting mee.
De Hogepriester
tarok-de-hogepriester
De Paus (Hogepriester) werd vervangen door Bacchus, in de Romeinse godsdienst de god van de wijn en daardoor indirect die van de roes en dronkenschap. Deze kaart heeft als betekenis: succes, weldaden en vrede.
De Gehangene
tarok-de-gehangene
Lepen-du (De Gehangene) wordt zeer opmerkelijk afgebeeld, namelijk ondersteboven. Dit kan natuurlijk “een foutje” van de maker geweest zijn, op een wazige maandag. Toch moeten we ook in acht nemen dat Court de Gebelin, een van de vooraanstaande occultisten uit die tijd, de gehangene ook ondersteboven draaide. Dit omdat hij in de koord waarmee de gehangene is opgeknoopt, een slang zag.
 
prudentia
In de standaard tarot zitten 3 van de 4 kardinale deugden uit de oudheid, Fortitudo (Kracht), Uistitia (Gerechtigheid) en Temperantia (Matigheid). Prudentia (wijsheid/voorzichtigheid) wordt symbolisch afgebeeld met een slang en een spiegel.
De Toren
tarok-de-toren
La Maison dieu (De Toren) is vervangen door La Foudre, de Bliksem, die een meer vernietigende betekenis meekrijgt dan het origineel
De Zon
tarok-de-zon
Op Le Soleil (De Zon) zie je een man op een paard. Dit zou wel eens de kaart zijn waar Pamela Coleman Smit zich op heeft gebaseerd in haar versie van De Zon. In de Marseille traditie staan er twee kinderen op deze kaart onder een stralende zon.

 

La Papesse

Helaas zijn bij de oude, originele tarotspellen nooit richtlijnen bijgevoegd wat de afbeeldingen willen zeggen, wie erop staat en waarom. Omdat de afbeeldingen vaak verbeeldingen van (filosofische of esoterische) begrippen zijn, kan wel een poging gedaan worden om de kaarten te verklaren. 

Een van de kaarten waar tarothistorici hun tanden op stukbijten is De Pauzin. Deze kaart werd in een later stadium door sommige occultisten omgedoopt tot De Hogepriesteres en is onder deze naam bij de meeste tarotisten bekend. Dit door toedoen van de grote populariteit van de Rider Waite Smith Tarot. Niettegenstaande dat we de sfeer van de kaart aan de hand van de symboliek kunnen achterhalen, kan niemand met pertinente zekerheid zeggen wie deze vrouwelijk paus op de desbetreffende kaart effectief is of beter was. Er zijn meerdere theorieën en daarvan zijn er twee in het bijzonder het meest aanneembaar.

Pausin Johanna

De legende gaat dat pausin Johanna, verkleed als man, samen met haar minnaar vluchtte naar Athene om er te studeren. Op een later tijdstip trok ze naar Rome. De Kardinalen waren zeer onder de indruk van de in Athene opgedane kennis, met als gevolg dat ze het via een tussenstation als curriekardinaal uiteindelijk tot paus schopte.

Beeltenis van Pausin Johanna, afkomstig uit een manuscript uit de Bibliothèque nationale de France, circa 1560

Ondertussen wist natuurlijk niemand dat zij een vrouw was. Na een pontificaat van twee jaar en twee maanden zou ze bevallen zijn tijdens een processie en ter plekke sterven. Andere bronnen vermelden dat ze gestenigd zou zijn voor deze heiligschennis. Deze leggende wordt door historici zowel betwist als verdedigd.

Pausin Johanna bevalt tijdens een processie. Door Giovanni Boccaccio, omstreeks 1353

Grappig om te weten is, dat er naderhand effectief gecontroleerd wordt of een aangestelde paus ook echt een man is. Als dit positief bevestigd wordt, zegt men in het Latijn: testiculos habet et bene pendentes (“hij heeft testikels en ze hangen goed”). Dit gebeurt zittend op een speciaal ontworpen stoel.

Vanuit de iconografische traditie werd het instituut “kerk” ook in de geschiedenis voorgesteld als een vrouw met een liturgisch gewaad, met een tiara en pauselijke attributen. Dit zou op zichzelf ook een plausibele verklaring zijn, ware het niet dat de paus zelf de 5e tarotkaart is. Dit maakt dat deze gedachte teniet kan worden gedaan.

Zuster Manfreda

Guglielma stichte rond het einde van de 13e rond de Milanese stadsstaat een revolutionaire sekte die de Guglielmites werd genaamd. Deze sekte predikte dat er een nieuw tijdperk aankwam, waarin het zou duidelijk worden dat de heilige geest vrouwelijk was. Zuster Manfreda zou na de dood van Guglielma verkozen zijn tot de eerste vrouwelijke Paus.

De pauzin van de Visconti Sforza Tarot, een van de oudste overgebleven tarots.

Opmerkelijk is dat Manfreda een familielid was van de Visconti’s, de clan die Milaan indertijd bestuurde en tevens de eerste tarotkaarten liet ontwerpen door een kunstenaar. Persoonlijk acht ik de mogelijkheid groot, dat de Visconti familie hun familielid heeft geëerd in hun tarot.

Wat denk jij zelf?

N° I, Le Bateleur (de Magiër).

De betekenis van De Magiër is niet meer wat het geweest is. Wat voor een figuur en persoonlijkheid staat er nu eigenlijk afgebeeld op kaart nummer één van de tweeëntwintig kaarten van het tarotspel?

lebateleurKaart nummer één draagt de naam ‘Le Bateleur’ op de oude Marseille Tarot. Vrij vertaald: goochelaar, kwakzalver en charlatan. De Magiër en De Dwaas zijn eigenlijk de twee vagebonden uit de troefkaarten. De Dwaas wordt in het echte tarotspel gebruikt als “het excuus”. Hij heeft ook het excuus dat hij niet beter weet. Hij is gestoord en leeft zodoende buiten de normale samenleving. De Magiër daarentegen kiest voor het rondtrekkende bestaan en is uiterst getalenteerd om mensen te animeren met zijn speltafel om zo aan de kost te komen. De dobbelstenen op zijn tafel zijn een oeroude verwijzing naar bedrog en onethisch geldgewin.

Voor de traditionalisten onder de kaartleggers heeft De Magiër een negatieve betekenis. Als De Magiër in een legging verschijnt, moet je volgens de oude leer op je hoede zijn. Hij kan makkelijk een draai geven aan de waarheid en je misleiden. Hij weet je te verleiden en hij weet de juiste trucs te doen. In het slechtste geval is hij tuig van de richel of een boef, als andere kaarten in de buurt dit bevestigen.

In de instructies van het Vlaamse Tarok VD Borre (1780) kun je dan ook het volgende lezen over Le Bateleur:

In de triomfen speelt hij een vast rol: die van maskeradekoning, die na drie dagen feesten ter dood wordt gebracht. Al is dit ook een spel, toch weerspiegelt de zin van deze kaart de oude symboliek: waar ze verschijnt, voorspelt ze u een plotse en snelle verandering, ja zelfs een slecht einde (als je niet oplet voor bedrog). Al is de kunstenmaker de laagste van alle kaarten, zijn invloed wordt niet zomaar teniet gedaan.

De meeste mensen denken ongetwijfeld direct aan de Rider-Waite als we het over tarot hebben. Ten onrechte volgens vele liefhebbers van de oudere tarots en kaartlegmethodes, waaronder ook ondergetekende. Waite en Smith gingen immers de mosterd halen bij vele bestaande tarotspellen en gepubliceerde occultisten. De new age en psychologisch getinte schrijvers, leraars en tarotlezers hebben in de loop der tijd de negatieve invloed en betekenis, net zoals bij de meeste andere kaarten, helemaal laten verdwijnen. Desalniettemin kun je zelfs als je goed zoekt in het witte boekje van de Rider-Waite nog verschillende negatieve(re) instructies en betekenissen van De Magiër vinden.

Lenormand mutanten.

Onlangs werd me de vraag gesteld hoe het komt dat op sommige “Lenormandkaarten” een andere nummering of andere kleur (harten, ruiten, klaveren, schoppen) wordt gehanteerd. Deze dame in kwestie liet me de volgende afbeelding zien bij haar vraag. Een opmerkzaam oog kan gelijk zien dat de nummer op de kaart n°6 is, in plaats van het gebruikelijke n°16. Meer nog deze kaart draagt ook niet harten 6…

10731046_10153612067024625_2603031916636132249_n

De uitleg is heel eenvoudig, we spreken van een standaard en een niet- standaard Petit Lenormand. De standaard Petit Lenormand is het spel dat is afgeleid van Das spiel der hoffnung (Hechtel 1799), en naderhand (in de 1840’er jaren) opnieuw is uitgegeven onder een andere naam, nl Wahrsagekarten Lenormand. Dit wil dus zeggen dat de standaard Lenormand exact dezelfde nummering heeft (1-36) met dito namen (Ruiter, klaveren, schip) en bovendien dezelfde kleur en overeenstemmende getalwaarde heeft (harten 6, schoppen 7 enz) als het originele Das spiel der hoffnung.

Bron/eigendom Britisch Museum. Das spiel der hoffnung.

Omdat de naam Lenormand een enorme marketing was vroeger, sprongen meer kaartenmakers op het idee van hun waarzegspel ook op te leuken met haar naam. Zo zijn er tal van mutanten ontstaan,  deze hebben echter nooit de populariteit gekend van de standaard Petit Lenormand. Sommige van deze niet standaard spellen hadden meer kaarten, andere afbeeldingen, niet overeenstemmende kleur (harten, schoppen,…). Een spel dat wel vrij bekend is geworden onder de naam Lenormand is Le Grand Jeu Lenormand.

De ware stem van het orakel willen horen/Klassieke Cartomantie

Vaak krijg ik de vraag van mijn cursisten waarom sommige kaartlegsters of kaartleggers geneigd zijn om zelf betekenissen aan hun specifieke kaartspel te geven EN hoe fout dit is. Degene die mij persoonlijk kennen, weten dat bij deze vraag mijn hart een keer overslaat en mij een akelig gevoel besluipt LOL. De ware rede waarom “ze” dit überhaupt doen moet ik jullie verschuldigd blijven, ik denk dat “ze” dit zelf niet eens echt weten. Uit observatie weet ik wel dat veel mensen in dit metier willen claimen dat ze een kabel in hun kont hebben die rechtstreeks is aangesloten op het “Goddelijke Alwetende”, waardoor dat ze vinden dat zij het middelpunt van de belangstelling zijn en puur op hun ingevingen van het moment te werk gaan. Welnu, de eerlijkheid gebied me overigens te zeggen dat je op deze manier “eventueel” ook wel een nuttige reading kan afleveren als je er echt goed in bent. Niettegenstaande dat hier vaak coldreading gebruikt wordt of gepraat over de eeuwige treffer “gevoelens”.

veritable_cartomancie_largeMaar, maar, maar, maar, maar…. Dit is natuurlijk geen Cartomantie (kaartleggen) avant la lettre, dit is geen cartomantie zoals de echte ambacht het vereist. Een echte cartomancien of cartomancienne leest zijn of haar kaarten. De kaarten hebben een authentieke betekenis meegekregen, uit deze kernbetekenissen groeien dan nog evolutionaire betekenissen die als logisch verlengstuk van het kernconcept ontstaan en kunnen gebruikt worden. Een goed en pragmatisch systeem van kaartleggen of divinatie is ontegensprekelijk afhankelijk van zijn theoretische coherentie. Kaartspellen zoals de Petit Lenormand, Grand Jeu, Kipper karten, speelkaarten (enzovoorts) alsook sommige klassieke tarots, Grand Etteilla, Petit Oracle des dames kregen van de maker een instructieboekje mee, wat de betekenissen waren en hoe de kaarten gelezen moeten worden. Hiervandaan ontstaat het coherente verhaal, als je het zo doet, maakt dat je werkt met  bijvoorbeeld de Petit Lenormand en hem echt leest en geen afkooksel er van maakt. Je kan enkel maar Zweeds spreken als je zweedse woorden gebruikt. Spreken met de intonatie en accent van Calimero in het Nederlands, maakt nog geen Italiaan van je toch? ERGO, het niet naleven van deze klassieke conventies maakt dat je de taal van het orakel niet kan verstaan, sterker nog je bent dan wat mij betreft zo hooghartig dat je de ware taal in de wind slaat, om het over te nemen met jouw “onfeilbare intuïtie”. Als een Belg of Nederlander “nee” zegt, is iets heel anders dan een Griek die “nee” zegt toch? Er is niets mis met studie beste mensen, leer deze ambacht zoals het hoort! Er is maar een manier van kaartlezen= de kaarten LEZEN. Een klassieke kaartlegger of kaartlegster gebruikt natuurlijk ook zijn of haar intuitie, maar niet zoals een zelfverklaard orakel van Delphi. Zijn of haar intuïtief oordeel zal altijd te rijmen zijn aan de MOGELIJKE theoretische opties die het orakel te bieden hebben.